Terug naar insights

Zeven trends die verandering aanjagen in Life Sciences

Life Sciences en geavanceerde technologieën komen hier samen. Veel ervaring op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en slimme technologieën geven Deerns het vertrouwen om verder te innoveren

Zeven trends in design

Na de pandemie van de afgelopen jaren heeft de wereld nieuwe, duurzame en schone technologieën nodig om de huidige en toekomstige sociale- en gezondheidsuitdagingen aan te pakken

We lopen voorop met veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en hebben zeven actuele trends geïdentificeerd die de basis vormen voor toekomstige ontwerpoplossingen bij Deerns:
  1. Patiëntgerichte gezondheidszorg gericht op preventie
  2. Steeds complexere wet- en regelgeving
  3. Verkorting van de productontwikkelingstijd
  4. Aantrekken van talent
  5. Convergentie van biowetenschappen en geavanceerde technologieën
  6. Overgang naar Pharma 4.0
  7. Toekomstbestendige activa

Efficiëntie en productiviteit stimuleren

Tegenwoordig zien we een trend van op genezing gerichte gezondheidszorg naar voorspellende en preventieve gezondheidszorg, die verder gaat dan het voorschrijven van een geneesmiddel. Deze ontwikkelingen worden aangejaagd door technologie en vereisen steeds complexere en duurdere gespecialiseerde gebouwen, apparatuur en processen. Het gevolg is hogere prijzen voor nieuwe geneesmiddelen en behandelingen door langere ontwikkelings- en productiedoorlooptijden.

Ook Life Sciences faciliteiten moeten voldoen aan strenge eisen, met betrekking tot milieueffecten en duurzaamheidswetgeving. Als grootverbruikers van energie en grote producenten van emissies en giftig afval spelen de noodzaak om aan de regelgeving te voldoen en het vermogen om zich aan te passen aan toekomstige doelstellingen een belangrijke rol bij de keuze van de locatie, het ontwerp, de ontwikkeling en de exploitatie van faciliteiten.

Bij Deerns gaan we graag een uitdaging aan en we hebben ons afgevraagd hoe wij de race tegen de klok kunnen helpen winnen. Hoewel wij de onderzoeksperiodes of klinische testperiodes voor geneesmiddelen niet kunnen verkorten, kunnen wij de tijd die nodig is voor het ontwerpen en bouwen van onderzoeks-, ontwikkelings- en productiefaciliteiten wel aanzienlijk verkorten. Hierdoor kunnen onderzoek, klinische testen en commerciële productieprocessen eerder van start gaan – dat bespaart geld, tijd én levens.

" Hoewel wij de onderzoeksperiodes of klinische testperiodes voor geneesmiddelen niet kunnen verkorten, kunnen wij de tijd die nodig is voor het ontwerpen en bouwen van onderzoeks-, ontwikkelings- en productiefaciliteiten wel aanzienlijk verkorten
Ester Vlielander Sector Director Life Sciences

Mensvriendelijke ruimtes

De Life Sciences industrie kampt met een groot tekort aan personeel. Een van de redenen hiervoor is het slechte imago van de sector wat betreft werkomgeving en risico’s in verband met biologische gevaren. Mensen werken liever in duurzame, gezonde, inspirerende en slimme gebouwen die samenwerking en co-creatie tussen disciplines bevorderen.

Convergentie van biowetenschappen en technologie

We staan aan de vooravond van belangrijke ontdekkingen en toepassingen die Life Sciences disciplines en digitale technologieën in het grootste deel van de toeleveringsketen samenbrengen – van de productie van halfgeleiderschakelingen op nanoschaal tot de medische toepassing van datagestuurde slimme pillen en implantaten die ziekten in het menselijk lichaam kunnen opsporen en genezen. Digitale transformatie gaat veel verder dan digitaal doen, het gaat naar digitaal zijn.

Overgang naar Pharma 4.0

Pharma 4.0 introduceert nieuwe digitale trends in de farmaceutische productie. Toekomstige biotechnologische laboratoria zijn AI gedreven en sterk geautomatiseerd. Ondersteund door real-time dataverzameling, -distributie en -verspreiding. Digitale transformatie maakt processen mogelijk die voorheen niet beschikbaar waren voor geneesmiddelenfabrikanten en vermindert de noodzaak van menselijke aanwezigheid in clean room productieomgevingen, waardoor de werknemer en het product worden beschermd tegen kruisbesmetting.

Nauw verbonden met digitale transformatie is de noodzaak om het vastgoed toekomstbestendig te maken, zodat toekomstige ontwikkelingen in onderzoeks- en productiesystemen kunnen worden opgevangen met zo min mogelijk verstoring en kosten. Nu veel Life Sciences faciliteiten aan het einde van hun levenscyclus zijn en niet langer geschikt zijn voor het beoogde doel, is er ook behoefte aan retrofit en renovatie van oudere gebouwen volgens toekomstbestendige normen.

Ons proces ondersteunt innovatie

In ons proces kijken we eerst naar het type gebouw dat moet worden ontworpen. De ontwikkeling van een product kan gaan van grondstofwinning, productie en opslag tot logistiek. Wij houden er rekening mee of het installatieontwerp betrekking heeft op bestaande of nieuwe faciliteiten.

Bij een lopend project voor een groot farmaceutisch bedrijf coördineren wij het hele project. Wij organiseerden value engineering workshops met alle betrokken partijen om de eisen en verwachtingen van gebruikers, de beperkingen van de locatie, de van toepassing zijnde voorschriften en alle mogelijke complicaties – naast vele andere factoren – in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om een bestaand ontwerp te optimaliseren of een nieuw ontwerp te maken om een duurzamer, slimmer gebouw te construeren dat zeer toekomstbestendig is.

Hoewel de branche Life Sciences sterk gereguleerd is, is er ruimte voor innovatie. Deerns brengt expertise van vele disciplines in en we ondersteunen onze klanten integraal met innovatieve, toekomstgerichte oplossingen.

Let’s talk life sciences

Ester Vlielander

Unit Director Life Sciences

nl