Terug naar insights

Innovatieve oplossingen in evolutie datacenters

Verouderde datacenters, met name in de volwassen FLAP-D-markten, vormen de springplank voor vier belangrijke trends.

Met het volwassen worden van de kernmarkt voor datacenters op sleutellocaties in Europa, waaronder Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs en Dublin (bekend als FLAP-D), verouderen de bestaande faciliteiten. De bouw van nieuwe datacenters in deze gebieden is om verschillende redenen aanzienlijk vertraagd of helemaal gestopt.   

Vier cruciale trends  

Er doemen vier belangrijke trends op die de toekomst van de ontwikkeling van datacenters zullen beïnvloeden als gevolg van de veroudering van de DC’s:

 • Verdichting van bestaande markten   
 • Groei van edgedatacenters  
 • Modulair ontwerpen van datacenters 
 • Onafhankelijke stroomopwekking   

Verdichting van bestaande FLAP-D markten

 
Uit noodzaak zijn exploitanten van datacenters in FLAP-D regio’s sneller en gedurfder in het omarmen van innovatie dan hun tegenhangers in opkomende markten. In India, Afrika en het Midden-Oosten kiezen exploitanten bijvoorbeeld eerder voor standaardoplossingen en geven ze voorkeur aan bewezen technologieën terwijl zij hun toeleveringsketens vestigen.

In de FLAP-D markten zijn er verschillende uitdagingen die de groeimogelijkheden in de weg zitten. Denk aan beperkte stroomvoorzieningen door een verzadigd elektriciteitsnet, restricties op het watergebruik, strenge ESG-regelgeving (gericht op milieu-, sociale en bestuurlijke factoren) en duurzaamheidsdoelstellingen.

Nu voor oudere datacenters het einde van hun operationele levensduur in zicht is, zijn upgrades nodig om deze beperkingen aan te pakken en hun capaciteit aanzienlijk te vergroten. Deze verbeteringen – waardoor datacenters twee tot vijf keer meer gegevens kunnen verwerken – kunnen worden gerealiseerd door middel van geavanceerde informatietechnologie en koelsystemen, waarbij de fysieke footprint en het energieverbruik gelijk blijven. 

Een ander aandachtspunt is het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Dit zorgt voor nieuwe processen en werklasten die het ontwerp en de locatie van datacenters verder zullen beïnvloeden. Begrijpen hoe deze werkdruk wordt verdeeld en hoe processen in kaart worden gebracht is cruciaal, voor het ontwerp maar ook vanuit het projectmanagement perspectief. Toekomstige gebouwen en ontwikkelingen hanteren namelijk een lange looptijd voor inkoop, productie en levering.

Edge: een decentrale aanpak

Deerns wordt regelmatig door klanten benaderd om haalbaarheidsstudies te ontwikkelen voor de upgrades van datacenters. Met oog op de uitdagingen rondom energiebeschikbaarheid en de groeiende vraag, werken we actief aan twee oplossingen: edge-datacenters en modulaire opwekking op locatie. 

In plaats van één groot datacenter met een hoge stroombehoefte, vormen edge-datacenters een netwerk van kleinere, compacte faciliteiten. Als reactie op deze trend is Deerns druk bezig met het ontwikkelen van expertise in locatieadvies om klanten die deze faciliteiten willen inzetten accuraat te kunnen adviseren.

De voordelen van edge-datacenters zijn talrijk:  

 1. Elke faciliteit heeft een kleinere voetafdruk dan een traditioneel datacenter.  
 2. De centra bevinden zich dichter bij de eindgebruikers en kunnen hierdoor snellere diensten leveren met minimale vertraging.   
 3. Deze gedecentraliseerde aanpak verdeelt de stroomvraag effectief over het netwerk, waarbij elke faciliteit tussen de 1-2 MW verbruikt – een fractie van de vraag van traditionele datacenters.   
 4. Centra kunnen dicht bij duurzame energiebronnen worden geplaatst.  
 5. Edge-oplossingen integreren goed in stedelijke gebieden en zijn daardoor fijner voor de gemeenschap. 

Modulariteit staat centraal in toekomstig Design & Project Management

Modulaire oplossingen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het upgraden van datacenters. Modulaire datacenters zijn geprefabriceerde datacenterfaciliteiten die in een fabrieksomgeving worden ontworpen, gebouwd en geconfigureerd en vervolgens naar de locatie worden vervoerd. Naast de impact op de ontwerp scope hebben ze door kortere levertijden, eenvoudige implementatie en minimale risico’s, ook invloed op projectmanagement.

In tegenstelling tot traditionele datacenters, die ter plekke worden gebouwd en vaak uitgebreid maatwerk vereisen, worden modulaire datacenters gebouwd met behulp van gestandaardiseerde componenten en modules. Dit biedt een flexibele en schaalbare oplossing voor dataopslag en -verwerking. Systemen worden op een kleinere, modulaire manier vervangen, wat een naadloze en efficiënter gefaseerde overgang mogelijk maakt met minder uitvaltijd en minder risico voor de bedrijfsvoering.

Onafhankelijke stroomopwekking

Om de problemen rondom de beschikbaarheid van stroom aan te pakken, kijken eigenaren en exploitanten van datacenters nu naar opwekking op locatie. Dit geeft datacenters meer controle over hun energievoorziening, verhoogt de energiezekerheid en kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Opties die worden overwogen zijn onder andere

 • Zonne-energie  
 • Windenergie  
 • Waterkracht  
 • Biomassa  
 • Brandstofcellen  
 • Generatoren op aardgas  
 • Microturbines  

De keuze voor de meest geschikte methode voor stroomopwekking op locatie hangt af van verschillende factoren, zoals de locatie van het datacenter, de beschikbare bronnen, energievereisten, budget en milieuoverwegingen. Veel datacenters gaan voor een combinatie van de methodes hierboven of integreren hernieuwbare energiebronnen om een duurzame en veerkrachtige energie-infrastructuur te creëren.

Cruciaal voor het succes van toekomstige ontwikkelingen – of het nu gaat om greenfields of retrofits – zijn accurate haalbaarheidsstudies en efficiënte projectmanagement, planning en voorbereiding. Het uitgebreide portfolio van Deerns, in combinatie met onze expertise opgedaan in meer dan twintig jaar datacenterprojecten ontwerpen en leveren, biedt klanten de mogelijkheid om business cases te ontwikkelen voor zowel upgrades als nieuwe oplossingen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor toekomstige datacenters om zo goed mogelijk te voldoen aan de steeds hogere eisen van de markten en samenlevingen die zij dienen.

Wanneer datacenterproviders samenwerken met lokale gemeenschappen en autoriteiten is de kans op projectmanagement en -succes groter, omdat het DC doorgaans beter in de community past. De betrokkenheid bij de gemeenschap leidt tot slimme, win-win oplossingen. Dit verlaagt op zijn beurt de operationele kosten en minimaliseert de impact op het milieu.

Zo werkt de datacenter-markt inmiddels samen met lokale autoriteiten, energieleveranciers, woningbouwprojecten en anderen voor kansen op gezamenlijke locatie en hergebruik van warmte uit datacenter-faciliteiten, evenals edge-oplossingen en stroomopwekking op locatie.

Let’s talk

Tatiana Smith

Associate Director - Programme & Project Management

Array