Terug naar insights

Navigeren door het nieuwe domein van generatieve AI

In de snel veranderende sector van datacenters, markeert de opkomst van generatieve AI een omwenteling met verstrekkende gevolgen. 

Generatieve Kunstmatige Intelligentie (Generatieve AI) heeft zich ontpopt als een van de snelst groeiende technologieën in de recente geschiedenis. Generatieve AI staat nog in de kinderschoenen en heeft zijn potentieel al bewezen met platforms zoals ChatGPT, die een ongekende adoptiesnelheid hebben bereikt. Het platform verwierf in het eerste jaar meer dan 180 miljoen abonnees.     

Terwijl bedrijven kunstmatige intelligentie steeds meer integreren in hun bedrijfsvoering – door inzet van predictief onderhoud, optimalisatie van middelentoewijzing en verbeterde data-analyse – groeit de vraag naar krachtige datacenters die de werklast van generatieve AI kunnen dragen sneller dan voorzien. Dit leidt tot nieuwe vereisten voor IT-infrastructuur, waarop beheerders van datacenters zich moeten voorbereiden. 

De wisselwerking tussen generatieve AI en datacenterontwerp 

Generatieve AI stelt ongeëvenaarde eisen die de mogelijkheden van conventionele cloudinfrastructuur overtreffen. Dit vereist een strategische heroverweging van de bestaande infrastructuur om tegemoet te komen aan het evoluerende landschap van AI-technologieën en de integratie ervan binnen de kaders van datacentra te optimaliseren. Interessant is dat uit de Equinix 2023 Global Tech Trends Survey (GTTS) bleek dat 42% van de IT-leiders een gebrek aan vertrouwen heeft in het vermogen van hun infrastructuur om het groeiende gebruik van AI effectief te ondersteunen. 

Meta is een van de organisaties die heeft gekozen voor een proactieve aanpak. Als reactie op de transformerende impact van AI op het datacenterlandschap heeft het bedrijf wereldwijd een aanzienlijk herontwerp van zijn datacenterprojecten doorgevoerd. Deze strategische verschuiving houdt in dat bestaande projecten zijn stopgezet en dat een nieuwe benadering wordt omarmd, zoals geïllustreerd door het eerste next-generation datacenter in Texas. 

Meta heeft de beperkingen van CPU’s bij AI-taken erkend en is overgestapt op GPU’s en accelerators, waarbij hybride vloeistof- en luchtkoeling is geïmplementeerd voor flexibiliteit, gestroomlijnde stroomverdeling en betere schaalbaarheid. Het herontwerp doelt op een kostenreductie van 31% en een snellere constructie, wat een efficiënte datacenterinfrastructuur belooft voor het AI-tijdperk. 

Datacentermodellen transformeren met generatieve AI 

Datacentra kunnen generatieve AI benutten om hun eigen operationele modellen te revolutioneren. Zo kan generatieve AI worden toegepast om: 

  • Patronen in de werklast te voorspellen 
  • De toewijzing van middelen te optimaliseren 
  • Energieverbruik te verminderen 
  • Operationele kosten te verlagen 
  • Duurzaamheid te verbeteren 
  • Datacenterinfrastructuur te analyseren om betrouwbaardere faciliteiten te ontwerpen 
  • De lay-outopties voor nieuwe datacenters te optimaliseren
      

Bovendien kan een alomvattende benadering van het levenscyclusbeheer van datacenteractiva, inclusief Mechanische, Elektrische en Sanitaire (MEP) apparatuur en servers, worden vergemakkelijkt door generatieve AI-tools voor activa-optimalisatie, waardoor hun operationele levensduur wordt verlengd en positief wordt bijgedragen aan kosten en duurzaamheid. Dit kan betekenen dat de kapitaaluitgaven die nodig zijn voor frequente vervangingen van apparatuur worden verminderd, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en een efficiëntere toewijzing van middelen. 

Generatieve AI kan ook inzichtelijke analyses maken van de bedrijfs- en kapitaalkosten van een datacenter, waardoor weloverwogen besluitvorming mogelijk wordt op alle ontwikkelingsgebieden, van locatieselectie en masterplanning tot ontwerpontwikkeling, bouwbeheer en operaties. 

Ook speelt generatieve AI een rol bij milieuoverwegingen, zoals het beoordelen van koelmogelijkheden en de status van nabijgelegen netinfrastructuur, evenals het verkennen van opties voor het hergebruik van restwarmte in omliggende entiteiten zoals boerderijen, viskwekerijen en scholen.  

Een holistische benadering kan helpen om de totale CO2-uitstoot van datacenteractiviteiten te minimaliseren. Tegelijkertijd benadrukt het de waarde van innovatieve softwaretools, ontwikkeld vanuit generatieve AI, die het potentieel hebben om innovatie en efficiëntie te versnellen in het evoluerende landschap van datacenterbeheer. 

De ethiek van kunstmatige intelligentie 

AI is een relatief nieuwe toetreder met aanzienlijk potentieel om de industrie – en de wereld – te revolutioneren. Het is absoluut noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met de gegenereerde gegevens en de gebruikte hulpmiddelen. De mate van controle die we over deze hulpmiddelen hebben en de impact ervan op de samenleving vragen om een doordachte afweging. 

Hoewel Deerns pleit voor technologische vooruitgang, erkennen we ook de uitdagingen en nuances in de toepassing en invloed ervan. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar richtlijnen van overheden en bedrijven om door dit evoluerende terrein te navigeren. 

In de onlangs uitgekomen Bletchley-verklaring erkennen landen de enorme kansen die AI biedt om het menselijk welzijn, vrede en welvaart wereldwijd te verbeteren. In de verklaring wordt benadrukt dat AI veilig, mensgericht, betrouwbaar, verantwoordelijk,  op elkaar afgestemd en transparant moet zijn, en wordt het belang bevestigd van internationale samenwerking om de uitdagingen en risico’s van AI aan te pakken. 

Navigeren door het nieuwe domein van generatieve AI

Hier navigeren we door het nieuwe domein van generatieve AI 

Met een toewijding aan bewustzijn, samenwerking en een vooruitziende blik, is Deerns klaar om een drijvende kracht te zijn in de evolutie van datacenterontwerp en -beheer. Naarmate de technologie zich ontwikkelt en er uitdagingen ontstaan, blijft Deerns vooroplopen, actief in de hele toeleveringsketen, met diepgaand onderzoek en deelname aan netwerkinitiatieven. 

In deze interessante tijden markeert Deerns’ streven naar innovatie en duurzaamheid de start van een veelbelovende toekomst, waarin synergie tussen technologie en verantwoorde praktijken de weg baant voor een nieuw tijdperk van excelleren in datacenterbeheer. 

Let’s talk

Jonathan Clark

Data Centre Sustainability Lead

en