Datacenters Here’s where we connect the world

Door de toenemende digitalisering vormen datacenters een onmisbare schakel

Door de toenemende digitalisering en de groeiende vraag naar data vormen datacenters inmiddels een onmisbare schakel in de infrastructuur van onze samenleving. We gebruiken steeds meer digitaal verbonden apparaten, van smartphone tot smart building. Betrouwbare dataverbindingen zijn daarom cruciaal. Het installatieontwerp vormt het hart van elk datacenter: een goed ontwerp garandeert de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het datacenter onder alle omstandigheden. 

Datacenter brochure

Focusgebieden

Korte time-to-market

 Standaardisatie van datacenterontwerpen helpt om de time-to-market te beperken, maar een ontwerp moet altijd worden aangepast aan de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving. 

01

Efficiënte datacenters

Aan datacenters worden steeds strengere eisen gesteld, niet alleen op het gebied van dataveiligheid maar ook op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid.

02

Robuuste installaties

Om schade aan het ecosysteem te voorkomen worden bij het ontwerp van de installaties extra maatregelen genomen. 

03

ML5 Datacenter,
Milaan

Hier zijn geheimen veilig

ML5 is eenstate-of-the-artdatacenter met 6MW aan IT-vermogen, ontwikkeld door het wereldwijdedigitaleinfrastructuurbedrijf Equinix. ML5 maaktdeeluit van het rijkeecosysteem van datacenters in enrond Caldera Park, de technologische campus van Via Caldera in Milaan. Deerns werdgeselecteerd om teondersteunenbijhet installatietechnischontwerp van het project en om het toezichthoudentijdens de bouw;ook trad Deerns opals commissioning manager en de ondersteundetijdensde bouw om een LEEDbeoordelingterealiseren. ML5 is nu de locatiein Milaan met de besteconnectiviteitmet virtueleverbindingennaar de grootste cloud providers. 

Lees case study

Let’s talk