Terug naar insights

Hook-Up Engineering: met oog voor detail

Hook-Up Engineering, een cruciaal onderdeel van industrial engineering-projecten, zorgt voor een veilige en duurzame aansluiting van apparatuur zodat de productie ongestoord verder kan draaien. 

Geavanceerde data-analyse, toenemende connectiviteit en geïntensiveerde communicatie tussen complexe systemen zijn het gevolg van exponentiële technologische ontwikkelingen binnen de elektronicasector. Het hook-up ontwerp is hiermee een essentieel onderdeel binnen industrial engineering-projecten geworden. Gezien productiefaciliteiten zijn gericht op snelheid en bedrijfscontinuïteit, mag de hook-up van machines bestaande productieprocessen en infrastructuur niet in de weg zitten. Bovendien is het essentieel dat het ontwerp van complexe systemen en de infrastructuur om apparatuur in industriële fabrieken aan te sluiten, een veilige en duurzame hook-up garandeert. 

The show must go on 

Van chipfabrieken tot onderzoeksinstituten, alles is gericht op het versnellen van technologische innovatie, terwijl er tegelijkertijd specifieke processen worden gedraaid. De apparatuur vereist een scala aan ondersteunende voorzieningen. Denk aan de toelevering van speciale gassen en chemicaliën, geavanceerde afzuigsystemen, behandeld water, robuuste elektrische infrastructuren en hoogwaardige dataverbindingen. Ook moeten ruimtes soms bouwkundig worden aangepast om deze geavanceerde apparaten te accommoderen, waarbij de essentiële cleanroomstandaarden en ISO-klassen gehandhaafd blijven. 

Het samenspel van Hook-Up en Industrial Engineering 

Bij Deerns hebben we een team van specialisten op het gebied van Industrial Engineering en Hook-Up Engineering die elke dag bezig zijn met complexe vraagstukken in een fabriek, van nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding tot verduurzaming. 

Belangrijke aandachtspunten bij industrial engineering zijn: 

  • De productieprocessen in de fabriek 
  • Hoe de beschikbare ruimte het best kan worden ingericht om deze te accommoderen 

Hook-Up Engineering omvat alle noodzakelijke systemen en infrastructuur om nieuwe apparatuur aan te kunnen sluiten binnen bestaande fabrieken. Dit vereist een integraal ontwerp waarin bouwkunde, werktuigkunde en elektriciteit samenkomen. Juist deze integraliteit maakt de Hook-Up complex. Het is één grote puzzel, waarbij we continu bezig zijn met vragen als: 

  • Welke onderdelen zijn binnen de bestaande fabriek beschikbaar? 
  • Welke onderdelen levert de leverancier aan?  
  • Wat moet hier dan eventueel nog tussenkomen om de machine zijn werk te laten doen? 

Hook-Up Engineering houdt zich dus bezig met de minutieuze uitwerking terwijl Industrial Engineering het grote plaatje in acht neemt. 

Meer uit dezelfde ruimte halen 

Hoewel industriële engineering en hook-up engineering elk vanuit een ander perspectief opereren, hebben ze ook raakvlakken. Beide draaien om het creëren en optimaliseren van complexe oplossingen, zonder hierbij het doel voorbij te schieten. 

Denk bijvoorbeeld aan de beperkte ruimte op de fabrieksvloer. Hoewel de evolutie van machines betekent dat we meer kunnen produceren op een kleiner oppervlakte, worden er nu soms tot 75% meer machines geplaatst dan waarvoor de fabriek oorspronkelijk is ontworpen. Ruimte voor ondersteunende infrastructuur zoals luchtkanalen, elektra, gassen, en chemicaliën wordt dan beperkt, waardoor het steeds uitdagender wordt om apparatuur aangesloten te krijgen. 

De juiste balans tussen optimalisatie, veiligheid en duurzaamheid 

Bij Hook-Up Engineering staat veiligheid op de eerste plaats. Nadat we de apparatuur een plek hebben gegeven, nemen we alle mogelijke veiligheidsrisico’s in overweging. Het leidingmateriaal moet veilig zijn en nieuwe apparatuur moet worden aangesloten op de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw, zodat gas- en chemielekkage bijvoorbeeld gedetecteerd wordt op de punten waar ze mogelijk zouden kunnen plaatsvinden. 

Toch staat dit soms in conflict met duurzaamheidsdoelstellingen. De afzuiging is een goed voorbeeld. Vanwege de strikte eisen verbruikt deze een enorme hoeveelheid energie. Dit roept de vraag op: kan het efficiënter, compacter of op een andere manier? Onze duurzaamheidsexperts denken met ons mee om te zorgen dat de apparatuur niet alleen veilig is, maar ook op de meest duurzame en kostenefficiënte manier functioneert gedurende het productieproces. 

Let’s talk

Mark van de Mortel

Consultant

Array