Disclaimer

De volgende disclaimers zijn van toepassing op deze website, bestaande uit de homepage en de onderliggende pagina’s. Door deze website te gebruiken (laden, aanmelden, zoeken, raadplegen, lezen, doorsturen, kopiëren, aanpassen, verspreiden onder andere) gaat u akkoord met de volgende disclaimers:
  1. Deze website, bestaande uit de homepage en de onderliggende pagina’s, is met zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt en dat de website en de server of servers die de website toegankelijk maken virussen en/of andere software bevatten die schade kunnen veroorzaken.
  2. Deerns Groep B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onjuiste en of onvolledige informatie op de website, de aanwezigheid van virussen en/of andere schadelijke software ten behoeve van de website, enig ander gebruik van de website dat schade tot gevolg heeft en/of een tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Websites van derden zijn door middel van links met deze website verbonden om toegang te geven tot aanvullende informatie. Deerns Groep B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites die op deze wijze met haar website zijn verbonden.
  3. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  4. Deerns Groep B.V. is gerechtigd deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen.