Terug naar insights

Verzekeringen en ontwerp voor electronicafabrikanten

Een van de drie uitdagingen bij het ontwerpen van systemen voor het elektronica productieproces is de impact van verzekeringseisen. Deerns helpt hierbij door de relevante scenario's te modelleren.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderende eisen in de elektronica-industrie en deze actief te integreren in het ontwerp van installatiesystemen. Wat is de impact op verzekeringskosten en -premies? In dit artikel bespreken we drie universele uitdagingen bij het ontwerpen van een productielocatie: 

  • Bedrijfscontinuïteit 
  • Impact van verzekeringen 
  • Duurzaamheid  

Impact van verzekeringen

In de elektronica-industrie stellen verzekeraars steeds hogere en strengere eisen aan facilitaire systemen. Dit vereist een zorgvuldige afweging. Deerns gebruikt rekenmodellen om de relevante impact van investeringen in apparatuur, bedrijfscontinuïteit en verzekeringspremies per business case te beoordelen. In bepaalde gevallen kan een grote investering bijvoorbeeld een minimale meerwaarde bieden voor de bedrijfscontinuïteit en zelfs leiden tot hogere premies.

Het ontwerpen van hoogwaardige installaties vraagt om all-round expertise vanwege de complexiteit van onderling verbonden netwerken zoals elektriciteit, data en klimaatbeheersingssystemen (HVAC). Elk elektrisch systeem of HVAC-installatie heeft zijn eigen specifieke eisen. Zo vereisen cleanrooms bijvoorbeeld specifieke ontwerpen voor luchtventilatie om gassen en perslucht af te voeren.

Bij het bepalen van de verzekerde waarde wordt niet alleen rekening gehouden met de herbouwwaarde of brandschade, maar is vooral de bedrijfscontinuïteit een belangrijke factor. Apparatuur die door brand beschadigd raakt, is aanzienlijk duurder dan de oorspronkelijke kapitaaluitgaven, wat de reden is dat verzekeraars strenge veiligheidseisen stellen. Een van de belangrijkste eisen van verzekeringen heeft te maken met het compartimenteren van een gebied. Een Maximum Foreseeable Loss (MFL)-scheiding zorgt voor een afscherming van het productieproces van andere bouwdelen, zodat je hier veilig en zonder uitval kunt blijven functioneren. Andere veiligheidsvoorschriften zijn bijvoorbeeld het installeren van beveiligingssystemen, sprinklerinstallaties en gasblussystemen.

Bedrijfscontinuïteit

Vanzelfsprekend wil je te allen tijde voorkomen dat de productie geheel of zelfs gedeeltelijk stilvalt. Dit soort faciliteiten vereisen een uitzonderlijk hoge beschikbaarheid van machines (rond de 99%), ondersteund door betrouwbare stroomvoorziening.

Daarom ontwerpen we stroominstallaties die zorgen voor noodstroom en mogelijkheden bieden om de capaciteit te verlagen. We hanteren een N+1-configuratie om productieonderbrekingen te minimaliseren. Daarnaast creëren we facilitaire systemen die ook terug kunnen rekenen naar 1/10e of 1/2e van de totale capaciteit, om de productie (tijdelijk) terug te schalen.

Momenteel onderzoekt Deerns de mogelijkheden van modulaire utility-gebouwen, met het doel om in de toekomst verschillende gebouwen onderling te laten communiceren en energie uit te wisselen, zodat we de bestaande voorzieningen nog efficiënter kunnen inzetten.

Duurzaamheid

Naast financiële aspecten staan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten centraal, ook bij het ontwerp van facilitaire systemen. Waar in het verleden nog gebruikgemaakt werd van CV-ketels en stoom, bouwen we de faciliteiten tegenwoordig volledig gasloos. Om dit mogelijk te maken laten we warmtepompen en koeltorens met elkaar functioneren zodat gas of stroom niet meer nodig is. Het vernevelen van de lucht – voor een productieproces dat een bepaalde mate van luchtvochtigheid nodig heeft – doen we inmiddels met RO-water: gedemineraliseerd water.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruikmaken van hogere temperatuurtrajecten. Hoe hoger de temperatuur, hoe minder energie er nodig is om te conditioneren naar die temperatuur. Het koelen van water tot 6 graden tijdens een warme zomer kost veel energie. Door systemen te ontwerpen die werken met water van 12 graden, wordt minder energie verspild aan koeling. Hierdoor is het mogelijk om water van hogere temperaturen te gebruiken voor proceskoeling in koeltorens. Dit lijkt wellicht tegenintuïtief, maar koelen met water van 30 graden is mogelijk als de processen zelf warmer zijn.

Bij Deerns beschikken we over de benodigde allround expertise om ons proactief voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst en onze facilitaire systemen daarop af te stemmen. Hiermee waarborgen we dat het productieproces op de meest veilige en duurzame wijze operationeel blijft.

Let’s talk

Eric Stuiver

Sector Director Electronics

nl