Gezondheidszorg Here’s where better health counts

Zo efficiënt, slim en duurzaam mogelijk de beste zorg aan patiënten leveren

Ziekenhuizen en zorginstellingen streven ernaar zo efficiënt, slim en duurzaam mogelijk de beste zorg aan patiënten te leveren. Door de voortdurende veranderingen in de moderne gezondheidszorg neemt de behoefte aan flexibele en hoogwaardige zorgomgevingen bovendien verder toe.  Door de hogere levensverwachting bieden zorgverleners ook steeds meer diensten aan die mensen helpen gezond te blijven. Om mee te kunnen bewegen met deze veranderende eisen en hoogwaardige zorg te kunnen bieden is een allesomvattende ontwerpbenadering nodig, waarin rekening wordt gehouden met onder andere de energie-efficiëntie van het gebouw, de kosteneffectiviteit en het welzijn van het medisch personeel. Deerns biedt toekomstbestendige, duurzame en slimme oplossingen voor de gezondheidszorg.  

Focusgebieden

Duurzame ziekenhuizen

Vergroening helpt niet alleen om een gezonde omgeving te creëren waar efficiënte zorg wordt verleend en patiënten sneller herstellen, maar beperkt tegelijkertijd de impact op onze planeet.

01

Slimme ziekenhuizen

Digitalisering en een efficiënte en kosteneffectieve integratie van slimme technologieën dragen bij aan een intelligent, duurzaam, flexibel en toekomstbestendig ziekenhuis. 

02

Toekomstbestendige gezondheidszorg

Een effectief installatieontwerp draagt bij aan een toekomstbestendig, flexibel en duurzaam ziekenhuisgebouw dat toekomstige renovaties, uitbreidingen of veranderende gebruikersbehoeften ondersteunt. 

03

Patiëntenkamer 2
In deze patiëntenkamer kon Jennifer in alle rust herstellen van haar operatie

De ziekenhuisomgeving heeft direct invloed op de zorg en het welzijn van patiënten. Het Isala in Zwolle is ontworpen om te voldoen aan de strengste normen op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid, hygiëne, flexibel ruimtegebruik, comfort en welzijn van het personeel. Deerns was verantwoordelijk voor het ontwerp van de koolstofarme, BREEAM Excellent-gecertificeerde gebouwinstallaties en heeft slimme technologieën geïntegreerd om energie te besparen en de efficiëntie en kwaliteit van de zorg te vergroten. De gebouwinstallaties helpen een prettige omgeving te creëren, waardoor patiënten en bezoekers minder stress ervaren tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.
Lees case study

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl