Here’s where engineering matters 

Deerns is gespecialiseerd in het ontwerpen en optimaliseren van installaties voor hoogwaardige gebouwen waarin mensen en industrieën kunnen excelleren. Onze advies- en ingenieursdiensten dekken de gehele levenscyclus van gebouwen.

WaferFab II
Hier wordt de nieuwe generatie wafers geproduceerd die de wereld draaiende houden

De wereldwijde vraag naar chips die onze moderne technologie aansturen – van smartphones en laptops tot elektrische auto’s en vliegtuigen – neemt sterk toe. Een van de zes grootste producenten van silicium wafers ter wereld gaat een nieuwe, moderne productiefaciliteit bouwen voor de productie van EPI-wafers van 300 mm. Deerns heeft voor dit project eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de nieuwe productielijn, inclusief een schatting van de kosten. Vervolgens zijn alle vereisten vertaald naar een geavanceerd gebouw met geoptimaliseerde logistieke processen. Deze aanpak zorgde ervoor dat de beoogde korte time-to-market kon worden gerealiseerd, zodat snel een bijdrage kon worden geleverd aan het oplossen van het wereldwijde chiptekort.  

Lees case study