Vastgoed Here’s where we design for experience

Echt toekomstbestendige gebouwen zijn duurzaam en slim

Echt toekomstbestendige gebouwen zijn duurzaam en slim, bieden een aangename en gezonde omgeving voor gebruikers en hebben de laagst mogelijke exploitatiekosten. Bij vastgoedprojecten in de commerciële, educatieve, overheids- en cultuursector is het ontwerp van de infrastructuur en installaties van essentieel belang om gebouwen te realiseren die voldoen aan de eisen van alle stakeholders. Deerns ontwerpt hoogwaardige en robuuste gebouwinstallaties die bijdragen aan een aangename omgeving om in te werken, te studeren of te ontspannen, terwijl de waarde en capaciteit van het gebouw worden gewaarborgd.  

Focusgebieden

Slimme gebouwen

Bij het ontwerpen van slimme gebouwen gaat het erom een energieneutraal gebouw met een minimale CO2-voetafdruk te realiseren, waarin processen efficiënt worden ondersteund en ruimten optimaal worden benut.

01

Robuuste installaties

Multifunctionele hoogbouw is een ruimtebesparende en kosteneffectieve oplossing voor de toenemende verstedelijking en beperkte beschikbare ruimte in steden. Aan multifunctionele gebouwen worden hoge eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, comfort en efficiënt ruimtegebruik.

02

Kleinere CO2-voetafdruk

Voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen is het noodzakelijk energieneutrale, toekomstbestendige en circulaire gebouwen met een kleine CO2voetafdruk te ontwerpen. 

03

Vergaderruimte 2
De verlichting en verwarming worden ingeschakeld zodra Mike de ruimte binnenkomt

Het hoofdkantoor van Triodos Bank is een van de duurzaamste kantoorgebouwen in Europa. Het gebouw heeft meerdere onderscheidingen ontvangen, waaronder het BREEAM-certificaat Outstanding. Deerns heeft de duurzame en slimme installaties ontworpen: in het gehele gebouw zijn duizenden sensoren aangebracht die de bezetting van ruimten meten en ervoor zorgen dat de verlichting en klimaatregeling alleen worden ingeschakeld wanneer dit nodig is. Deerns heeft ervoor gekozen om niet één, maar twee kleine efficiënte warmtepompen te gebruiken voor de warmte- en koudeopslag om een energiepositief gebouw te realiseren. 

Lees case study

Let’s talk vastgoed

Frank Houben

Division Director Real Estate

nl