Terug naar insights

ESG wordt hét onderwerp op de vastgoedagenda in 2024

De discussie over de verduurzaming van de vastgoedsector is al jaren gaande. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, maar wat precies? En wanneer? Bij deze vragen gaan de schouders collectief omhoog.

En dat is niet zo gek. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid was immers zo subjectief, dat onder veel vastgoedeigenaren en -beheerders het sentiment is ontstaan dat het “zo’n vaart niet zal lopen” met de regulering van maatregelen. En zo wordt het onderwerp ESG (Environmental, Social, Governmental) vakkundig op de lange baan geschoven.

Maar morgen komt sneller dan gedacht. Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie – tevens vertaald naar lokale wetgeving – stelt hoge eisen aan de verduurzaming van gebouwen en de manier van rapporteren. Niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot aanzienlijke boetes.

Ook heeft dit nu al impact op de financiering van projecten, aangezien ESG/CSRD-rapportages een vereiste van banken zijn geworden. Je financiële afdeling kan je hier meer over vertellen.

Om een beeld te schetsen van de urgentie: De deadline voor de inventarisatie en renovatie van alle commerciële gebouwen, inclusief zorginstellingen, staat op 31 december 2025. Dat komt sneller dichterbij dan je denkt! Het is dus cruciaal om dit nu al bovenaan je prioriteitenlijst voor 2024 te plaatsen.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. In deze ESG-reeks neemt Deerns je stap voor stap mee in welke maatregelen er nu als eerste aankomen en waar jij als vastgoedeigenaar of -beheerder vandaag mee aan de slag moet, inclusief een concrete tijdlijn.

Om het ingewikkeld te maken, is de situatie voor iedereen anders – afhankelijk van het soort gebouw, de grootte van je bedrijf etc. Neem contact met ons op voor het ontwikkelen van een persoonlijke roadmap die aansluit bij jouw specifieke situatie.

Voor wie zijn de nieuwe ESG-regels relevant?

De wet- en regelgeving heeft betrekking op zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw, en richt zich met name op openbare gebouwen, commercieel vastgoed, industriële gebouwen en grote appartementencomplexen.

De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van gebouwen volgens de ESG-wetgeving kan variëren, maar over het algemeen ligt deze bij de eigenaar van het gebouw. Waarom? De eigenaar heeft uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid over grote investeringen en veranderingen aan het gebouw, inclusief duurzaamheidsinitiatieven.

De gebruiker speelt echter ook een belangrijke rol. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het gebouw en zijn daarmee ook verplicht om de rapportages op zich te nemen. Door een nauwe samenwerking tussen deze twee partijen, kun je de duurzaamheidsdoelstellingen zo snel en efficiënt mogelijk bewerkstelligen.

Ondanks dat de nieuwe wetgeving door de Europese Unie is ingesteld, is deze ook buiten de EU relevant. Europese vastgoedspelers moeten het verbruik binnen de hele keten in kaart brengen. Dit betekent dat ook een fabrikant uit Brazilië straks zijn uitstoot moet rapporteren, als hij zijn materiaal nog wil kunnen leveren aan Europese bedrijven.

Wat is er aan de hand

De EU streeft ernaar om de energietransitie in Europa aanzienlijk te versnellen. De Europese Commissie stelde daarom de vernieuwde Eisen Energieprestaties Voor Gebouwen III ( EPBD III) op, met richtlijnen waar Europese gebouwen aan moeten voldoen. En terwijl de EPBD IV er alweer bijna aankomt, is de EPBD III afgelopen jaren vertaald naar lokale wetgeving.

Hier staat onder andere in dat nieuwbouw vanaf 2030 volledig emissievrij moet zijn en dat we vanaf komend jaar moeten beginnen met het rapporteren van onze werkelijke CO2-uitstoot en energieverbruik. Ook moeten gebouweigenaren gerichte acties ondernemen om de energieprestatie van bestaande bouw te verbeteren. De Carbon Risk Real Estate Monitor -pathways (CCREM) zijn opgesteld om aan te geven wat voor commerciële sectoren de bovengrens is qua energiegebruik en CO2-emissies.

De ESG/CSRD-criteria dienen als een kader voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van de vastgoedsector. Deze zijn opgesteld op basis van de 17 Sustainablity Development Goals van de VN en bestaan uit 3 principes: duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur.

Om de vastgoedsector tijd te geven om de nodige acties uit te kunnen voeren, zal de wetgeving in de komende maanden steeds concreter worden.

Klik op deze gedetailleerde tijdlijn om te zien wat je kunt verwachten:

Tijdlijn

Tip: Gebruik dit stappenplan om te bepalen of jouw locatie een informatieplicht, onderzoeksplicht of EED-auditplicht heeft.

Wat betekent dit voor jou?

Jaartallen als 2025, 2027 en 2030 lijken misschien nog ver weg, maar het vergt tijd en moeite om aan deze eisen te voldoen. Je kunt nu eenmaal niet binnen een dag van energielabel G naar F gaan, of je daadwerkelijke verbruik in kaart brengen.

Ben je nog niet of beperkt met je ESG-prestaties bezig? Dan raden we je met klem aan om dit als topprioriteit op de agenda voor 2024 te zetten.

(Vastgoed)bedrijven die niet meebewegen, riskeren sancties zoals boetes van het bevoegd gezag en hogere rentes bij leningen. Bovendien kun je in een ‘stranded assets’-scenario terechtkomen, waarbij je gebouwen niet meer aan de marktverwachtingen voldoen en je financiële afschrijvingen kunt verwachten.

De nieuwe regels bieden echter ook kansen voor (vastgoed)bedrijven, zoals het verminderen van energiekosten, het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van huurders en werknemers, en het vergroten van de waarde van gebouwen.

Door continu je energieverbruik te meten en te rapporteren, krijg je een nauwkeurig inzicht in het totale energieverbruik. Dit maakt het eenvoudiger om in te zien wat je aan het gebouw moet veranderen om energie – en dus ook kosten – te besparen, waarmee je ook je CO2 footprint verlaagt. Zo draag je bij aan de planeet én je eigen portemonnee.

Als vastgoedeigenaar of -beheerder heb je twee opties: actie ondernemen en van de situatie profiteren, of achterblijven en de gevolgen onder ogen zien.

Dit is wat jij als vastgoedeigenaar, -beheerder of onderneming vandaag gedaan moet hebben om op tijd aan de ESG-wetgeving te voldoen:

  • Bestudeer de bovenstaande tijdlijn zorgvuldig en identificeer de deadlines die voor jou van toepassing zijn. Zo krijg je een helder beeld van waar jij de komende jaren gericht naartoe kunt werken.

Hoe Deerns kan helpen

De nieuwe wetgeving en bijbehorende criteria zijn uitgebreid en ingewikkeld. Wij bieden daarom gedegen ondersteuning om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. Bij Deerns beschikken we over jarenlange expertise in ESG, diepgaande technische kennis van gebouwen, en zijn we erkende aanbieder van Carbon Risk Real Estate Monitoring (CRREM)-diensten.

Als eerst helpen we je om te beoordelen of je gebouwen al aan de normen voldoen. Is dit niet het geval? Dan maken we een plan om aan de nieuwe eisen te voldoen en laten we zien hoe je dit in je ESG-rapportage kunt integreren. Zo kun je de kosten van de transitie beperken en de voordelen ervan maximaliseren.

In deze reeks artikelen begeleiden we je stap voor stap door het proces om ESG-compliant te worden.

Let’s talk

Naomi Duivesteijn

Smart Building Adviseur

Array