Terug naar insights

Transformatie gezondheidszorg: Deerns’ Smart Hospital Quickscan

Een innovatief workshopmodel geïmplementeerd door Deerns wijst de weg naar de implementatie van slimme, toekomstgerichte oplossingen in ziekenhuizen. 

Deerns begint aan een innovatieve reis om een transformerende service te creëren voor klanten van ziekenhuizen, met een focus op het verbeteren van de Smart-mogelijkheden binnen zorgomgevingen. Een samenwerking tussen onze afdelingen Gezondheidszorg en Smart Building heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een revolutionair product voor de gezondheidszorg: de Smart Hospital Quickscan. 

De Smart Hospital Quickscan wordt in drie fasen geïmplementeerd: 

 • Beoordeling van de huidige status  
 • Workshop voor ambitiebepaling  
 • Upgrade- en investeringsplan 

Dit proces is ontworpen om inzichten te genereren die gebruikt kunnen worden om een pad uit te stippelen naar de daadwerkelijke implementatie van slimme oplossingen voor geïdentificeerde problemen. 

“Dankzij de Quickscan-workshop, ontworpen als een snelle diagnostische tool, kwam er onverwachte informatie naar boven”, zegt Savina Taouki, Smart Building Advisor bij Deerns. “Het werd een katalysator voor discussies over ambities, uitdagingen en de noodzakelijke upgrades, wat aanzette tot een heroverweging van de digitale strategie van het ziekenhuis.” 

De blauwdruk van de Quickscan-werkplaats 

De kern van deze innovatieve service is de Quickscan workshop. Deze vond voor het eerst plaats in het Martini Ziekenhuis in Groningen,   

“In het Martini Ziekenhuis stond Deerns voor de uitdaging om een eerder ontwikkeld generiek product, dat niet aansloot bij de behoeften van het ziekenhuis, te vernieuwen”, legt ze uit.   

Het doel van de workshop was om een gedetailleerd overzicht te maken van de bestaande Smart-mogelijkheden binnen de ziekenhuisactiviteiten, met als doel de stappen naar verbeterde ‘Smartness’ te definiëren. Daarnaast werd er gekeken hoe slimme technologieën de gebruikers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de huidige uitdagingen waarmee ze tijdens hun werkdag geconfronteerd worden. Tijdens een inzichtelijke discussie categoriseerde het team functionaliteiten in gezondheid, welzijn en patiëntgerelateerde domeinen, wat zorgde voor een alomvattend begrip van het ziekenhuisecosystem. 

De patient journey als basis  

De unieke benadering van de workshop lag in het vereenvoudigen van de complexe ziekenhuisprocessen door te focussen op de reis van de patiënt. Door dit als basis te gebruiken, konden deelnemers gemakkelijk uitdagingen en verbeteringen identificeren, waardoor het proces toegankelijker en effectiever werd. Er werd gekeken naar drie verschillende categorieën patiënten:   

 • Ziekenhuispatiënten
 • Poliklinische patiënten
 • Spoedgevallen 

Een workshop methodologie in vijf stappen stroomlijnde de aanpak om zinvolle deelname te bereiken en heldere en goed gedefinieerde inzichten te produceren:  

 • Patient journeys worden geïdentificeerd en gevuld met informatie en verbanden.
 • Problemen en uitdagingen hierin worden geïdentificeerd.
 • Problemen worden geprioriteerd op basis van urgentie.  
 • Oplossingen met slimme technologieën of innovatie worden voorgesteld.  
 • Samenvatting en discussie. 

Meervoudige resultaten onthullen   

Deerns suggereerde de implementatie van de tijdens de workshop ontwikkelde ambities als onderdeel van een Smart ontwerp, waarbij ons team zich committeerde om de klant in elke fase te ondersteunen. Van het opstellen van functionele en technische rapporten tot het onderzoeken van de markt voor geschikte leveranciers.  

Het hoogtepunt van dit transformatieve traject voor Deerns was ongetwijfeld de workshop zelf. Het team genoot met volle teugen van de voorbereiding en zorgde ervoor dat de workshop voldeed aan de verwachtingen van de deelnemers door deze interactief, creatief en praktijkgericht te maken. De positieve feedback van zowel de deelnemers als de klant bevestigde de effectiviteit van de workshop en het potentieel ervan voor toekomstige projecten. 

Hier overtreffen we de verwachtingen  

Een van de sterkste punten van de workshop was de inclusieve benadering om de deelnemers te selecteren. Personen uit verschillende functies binnen het ziekenhuis namen deel aan de workshop, wat een rijke verscheidenheid aan perspectieven opleverde en een enorme waarde toevoegde aan de discussies.  

De Quickscan-workshop van het Martini Ziekenhuis markeerde een belangrijke stap voorwaarts in het streven van Deerns om de gezondheidszorg te transformeren. Door samen te werken, innovatieve workshops te organiseren en de kloof tussen ambitie en implementatie te overbruggen, is Deerns klaar om het voortouw te nemen om ziekenhuizen te veranderen in intelligente, aangename, mensgerichte ruimtes. 

Let’s talk

Savina Taouki

Smart Building Engineer

nl