Terug naar insights

Op weg naar net-zero voor datacenters

De datacentersector verwacht vanaf 2024 meer geformaliseerde wetgeving rond de doelstellingen voor 2030. Bij Deerns helpen we onze klanten zich voor te bereiden op een onzekere toekomst met onze expertise. 

De aanzienlijke elektrische infrastructuur van datacenters, met name op hyperscale-niveau, is uit noodzaak geboren. De marktvraag naar nieuwe technologieën betekent dat wereldwijde organisaties zoals financiële instellingen nu massaal investeren in AI-infrastructuur, waarvoor nieuwe of aangepaste faciliteiten nodig zijn. Met de toegenomen werkbelasting, hogere dichtheden en innovatieve nieuwe rackingoplossingen die worden ontwikkeld, moeten klanten rekening houden met een complexe reeks aan criteria.

De weg naar net-zero

Het stroomverbruik van datacenters varieert sterk, maar kan oplopen tot 100 MW per faciliteit. Ter vergelijking: een kleine stad met zestigduizend inwoners verbruikt doorgaans ongeveer 30 MW aan stroom. Interessant is dat de datacentersector recentelijk zelfs de luchtvaartindustrie heeft overtroffen met betrekking tot uitstoot.

De aanzienlijke warmte die door datacenters wordt gegenereerd, heeft een onmiddellijk en nadelig effect op de directe omgeving. Of deze warmte nu via luchtkoelmethoden in de atmosfeer wordt vrijgegeven of via waterkoelprocessen naar waterlichamen zoals rivieren, vijvers of oceanen wordt overgebracht, de resulterende impact op het milieu is aanzienlijk, wat legitieme zorgen oproept vanuit de milieusector en overheden.

Om deze uitdagingen te overwinnen, moeten datacenters zich committeren aan een Net-Zero traject. Hoewel het ontwikkelen van datacenters zonder uitstoot pas over enige tijd volledig haalbaar zal zijn, is het noodzakelijk om alvast aan deze reis te beginnen vanwege de dwingende druk van zowel huidige als toekomstige wetgevende mandaten, industrie-certificeringseisen en de noodzaak om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Vertrekpunt: De bronnen van emissies identificeren

Emissies in de hele toeleveringsketen worden onderverdeeld in drie verschillende types:

 1. Scope 1-emissies zijn directe broeikasgasemissies die afkomstig zijn van bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door het datacenter.  
 2. Scope 2-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik van datacenters, dat voornamelijk wordt geleverd door nutsbedrijven of externe bronnen.  
 3. Scope 3-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies die voortkomen uit de activiteiten van het datacenter, maar die niet rechtstreeks door het datacenter worden beheerd.   

Deze emissies vinden plaats in de bredere waardeketen en omvatten verschillende bronnen zoals:  

 1. Upstream-emissies: inclusief de winning, productie en het transport van brandstoffen en energie die door het datacenter worden gebruikt.  
 2.  Downstream-emissies: inclusief emissies als gevolg van het gebruik van producten of diensten door klanten van het datacenter.  
 3.  Supply chain-emissies: inclusief emissies van de productie en het transport van materialen, apparatuur en andere goederen die worden gebruikt bij de activiteiten van het datacenter (zoals de productie van servers, netwerkapparatuur en koelsystemen).  

Scope 3-emissies zijn vaak het meest omvangrijk en moeilijk te kwantificeren, omdat ze betrekking hebben op een complex netwerk van externe activiteiten en belanghebbenden die verband houden met de bedrijfsvoering van het datacenter.

Hier plannen we de toekomst

Hoewel er binnen de sector zeer innovatief werk wordt verricht, vindt dit vaak in silo’s plaats. Bij Deerns werkt ons multidisciplinaire team nauw samen met onze datacenterklanten om goed inzicht te krijgen in de bestaande rapportagemethoden voor het monitoren van hun emissies. In gevallen waar een gevestigd rapportagekader ontbreekt, hebben wij de capaciteit om ondersteuning te bieden.

Vervolgens worden de bestaande bedrijfsmiddelen onder de loep genomen, met de nadruk op het identificeren van manieren om duurzaamheid te verbeteren en, indien gewenst door de klant, in lijn te brengen met groene certificeringen zoals LEED en BREEAM.

Daarna wordt er een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin we alle gegenereerde gegevens en informatie meenemen. Dit kan ook aanvullende aanbevelingen bevatten voor het verbeteren van de efficiëntie van gebouwen en locaties, nieuwe manieren van werken, het gebruik van nieuwe technologieën zoals IT-servers van de volgende generatie en de integratie van oplossingen voor CO2-compensatie.

De haalbaarheidsstudie is de eerste stap op weg naar net-zero. Het stelt de datacenterbeheerder in staat om een goed geïnformeerde duurzaamheidsvisie te formuleren en een passend actieplan te ontwikkelen om hun activiteiten op de juiste manier voort te zetten, in lijn met de 2030-doelstellingen.

We kijken ook naar de evolutie van het datacenter en de netto commerciële levensvatbaarheid voor nieuwe locaties. Hoe kunnen exploitanten hun infrastructuur beheren en hun energieopwekking, -opslag en -gebruik over locaties heen in evenwicht brengen? Is er een kans voor datacenters om energie te leveren binnen een breder netwerk? Deze vragen kunnen alleen worden beantwoord in overleg met overheden en gemeenschappen.

Onze klanten ondersteunen bij elke stap

Met onze ongeëvenaarde internationale ervaring op het gebied van datacenter engineering weten we dat het oplossen van complexe en meerlaagse uitdagingen op het gebied van emissiebeheersing een holistische benadering vereist.

 • Oplossingen voor energie-efficiëntie: energie-audits bieden de mogelijkheid om aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van het energieverbruik, waaronder strategieën voor koeling, stroomverdeling, verlichting en de selectie van apparatuur. 
 • Integratie van hernieuwbare energie: het adopteren van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterkracht helpt klanten om te voldoen aan de ESG-milieudoelstellingen en om de CO2-uitstoot van hun datacenters te beperken. 
 • Duurzaam ontwerp en duurzame bouw: duurzame ontwerp- en bouwoplossingen kunnen de integratie van groene materialen, energie-efficiënte technologie en duurzame bouwpraktijken omvatten.  
 • Groene certificeringen: steeds meer klanten streven naar certificeringen zoals LEED of BREEAM om hun toewijding aan duurzaamheid te laten zien.  
 • Afvalbeheer: afvalstrategieën zijn essentieel voor duurzame activiteiten en omvatten het minimaliseren, recyclen en verantwoord beheren van operationeel afval.  
 • Sociale impact: ESG omvat de sociale dimensie van bedrijven via eerlijke arbeidspraktijken, steun aan de gemeenschap en diversiteit en inclusie van het personeelsbestand.  
 • Governance en naleving: robuuste governancestructuren en ESG-aangepaste beleidslijnen zorgen voor transparantie, verantwoording en naleving van regelgeving en normen.  
 • Rapportage en communicatie: met ESG-rapporten houden we belanghebbenden, investeerders en klanten op de hoogte van de duurzaamheidsinitiatieven. 

Door onze expertise strategisch in te zetten en relaties te onderhouden, zijn we in staat om datacenters effectief te begeleiden op hun uitdagende, maar inspirerende weg naar Net Zero.

Let’s talk

Jonathan Clark

Data Centre Sustainability Lead

en