Terug naar insights

Bouwmanagement in Life Sciences

In de complexe wereld van Life Sciences zijn ervaring en expertise onmisbaar om een goed antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van bouwmanagement en toezicht.

In het specialistische en veeleisende domein van Life Sciences zijn effectief toezicht en bouwmanagement vaak doorslaggevend voor een succesvol project. Bij Deerns beschikken onze projectmanagementteams in Life Sciences over uitgebreide ervaring met deze uitdagingen. Dit heeft ons het belang van twee fundamentele elementen in projectmanagement laten zien:

  • Nauwkeurige documentatie
  • Open en doorlopende communicatie

Het belang van projectcommunicatie

Deerns benadrukt het cruciale belang van doorlopende communicatie, vooral in de vorm van wekelijkse vergaderingen. Dit is geen administratieve oefening, maar heeft als doel om problemen op te lossen, kwesties te verduidelijken en het projectteam op de hoogte te houden. Daarnaast zijn deze vergaderingen belangrijk voor het opbouwen van relaties tussen de verschillende stakeholders, wat essentieel is om vertrouwen te genereren – onmisbaar bij projecten.

Bovendien bieden deze bijeenkomsten een platform voor het integreren van klantinzichten in de projectworkflow. Klanten brengen vaak waardevolle ervaring mee en kunnen innovatieve oplossingen aandragen die voor het projectteam niet direct voor de hand liggen. Een open dialoog met de klant helpt niet alleen bij het oplossen van problemen, maar zorgt er ook voor dat apparatuur en projectschema’s op tijd door de klant worden goedgekeurd, waardoor verwachtingen en verantwoordelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd.

Soms komen er op locatie problemen aan het licht die tijdens de ontwerpfase niet konden worden voorzien. Daarom is het aan te raden om het ontwerpteam ook bij de bouw te betrekken. Zo kan het ontwerp beter worden afgestemd op de daadwerkelijke bouw en kunnen processen verder worden geoptimaliseerd.

De belangen van Life Sciences-projecten begrijpen

Life Sciences-projecten maken van nature gebruik van zeer gespecialiseerde apparatuur die essentieel is voor de bedrijfsvoering van de faciliteit. Vanwege het beperkte aantal leveranciers op deze nichemarkt, zijn efficiënte inkoop en tijdige levering cruciaal. Vertragingen in de levering kunnen een project met drie tot zes maanden opschuiven.

Dergelijke tegenslagen onderstrepen het belang van een robuust inkoopdocument dat voortdurend wordt bijgewerkt. Dit document wordt niet alleen gebruikt voor het monitoren van de apparatuur, maar zorgt er ook voor dat de geïnstalleerde systemen de gewenste resultaten opleveren.

Het belang van dynamische documentatie

Bij Deerns zijn we ons bewust van het belang van dynamische documentatie. In een omgeving waar omstandigheden onverwacht kunnen veranderen, is het belangrijk dat de documentatie flexibel aangepast kan worden aan de huidige realiteit.

Dit geldt niet alleen voor aanbestedingsschema’s, maar ook voor risicobeoordelingen en veiligheidsprotocollen. Een uitgebreid en regelmatig bijgewerkt risicobeoordelingsdocument biedt een overzicht van potentiële risico’s, analyseert de waarschijnlijkheid van deze risico’s en de mogelijke impact op tijd en budget, en stelt strategieën voor om de risico’s te beperken.

Deze documenten dienen meerdere doelen:

  • Als hulpmiddel om het huidige project te managen
  • Voor het documenteren van de learnings voor toekomstige projecten.
  • Om te laten zien dat het projectteam grondig te werk gaat, wat helpt om het vertrouwen van de klant te behouden.

Veiligheid en toegangscontrole

Ook veiligheid en toegangscontrole zijn belangrijke aspecten op de bouwplaats, vooral bij Life Sciences projecten waar de risico’s door de aard van de apparatuur en processen aanzienlijk hoger kunnen zijn.

Het is essentieel dat de hoofdaannemer aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet voordat de werkzaamheden van start gaan. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot een aanzienlijke vertraging en de complexiteit van het projectmanagement vergroten.

Financiële transparantie en klantrelaties

De klant op de hoogte houden van financiële zaken zoals cashflow en uitgaven zorgt voor transparantie en een nauwkeurige administratie. Deze financiële nauwkeurigheid is een integraal onderdeel van projectmanagement en verzekert klanten dat hun investeringen zorgvuldig worden beheerd. Het geeft ook een helder overzicht van de genomen beslissingen en de redenen daarvoor, wat waardevol is voor toekomstige referenties en transparantie.

Hier stellen we de hoogste normen

Naarmate Deerns ervaringen en learnings blijft integreren in toekomstige projecten, verbeteren we ons vermogen om consistent hoogwaardige resultaten te leveren, wat onze leidende positie in de Life Sciences-sector versterkt. Deze cyclus van continuous improvement komt niet alleen onze directe projecten ten goede, maar zet ook de hoogste standaarden voor de gehele sector, wat de basis legt voor nog meer toekomstig succes.

Let’s talk

Jonathan Ruiz

Project Manager & MEP Engineer

nl