Terug naar insights

Installaties en bouwfysica onder één dak: de voordelen

Bij Deerns brengen we een scala aan technische adviesdiensten samen onder één dak. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen voor opdrachtgevers.

Deerns is een gerenommeerde installatieadviseur, maar wist u dat wij ook nog veel andere expertises in huis hebben? De unit Building Physics & Energy (BP&E) vormt met circa 50 experts een groot onderdeel van Deerns. Samen met de unit Special Building Consultancy (SBC, circa 35 experts) kunnen wij alle vraagstukken – van akoestiek tot hoeveel liften er in het gebouw moeten komen – integraal oppakken. Met recht een one-stop-shop dus!

In het eerste artikel van deze serie verkennen we in op de voordelen van het in huis hebben van de unit Building Physics & Energy. In volgende artikelen gaan we in op de unit SBC en belichten we unieke expertises en bijzondere projecten.

Building Physics & Energy richt zich op de fysieke aspecten van het gebouw en de invloed daarvan op energieverbruik en comfort. De unit verbindt de bouwkunde en de installaties in een project met elkaar door in concepten te denken, onafhankelijk van bouwkunde en installaties. Veel uitdagingen in het ontwerp van een gebouw zijn niet puur installatietechnisch of bouwkundig. Met de focus op gezondheid en duurzaamheid die tegenwoordig in elk project speelt, is het van belang integrale oplossingen te bedenken.

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee voor opdrachtgevers.

Voordeel 1: Gespecialiseerde adviseurs

Binnen de unit Building Physics & Energy zijn zes hoofdexpertises te onderscheiden: bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, duurzaamheid, energie en lichtontwerp. Dit zijn specialistische vakgebieden, waarvan het best bijzonder is dat we het allemaal kunnen aanbieden.

Neem bijvoorbeeld de bouwfysica. Dit is een van de onmisbare expertisegebieden binnen het ontwerpteam en draagt verantwoordelijkheid voor de fysische aspecten van gebouwen, zoals warmte, vocht, licht en geluid. Kortom, alles wat te maken heeft met een gezonde en comfortabele leefomgeving in een gebouw.

We zien de vraag naar bouwfysica-experts de afgelopen jaren dan ook toenemen. Naast het streven naar duurzame bouwpraktijken, hebben veel bedrijven moeite met het vinden en behouden van personeel. Een gezonde werkomgeving speelt hierbij een rol. Werk je met te weinig daglicht? Is het altijd net te koud of net te warm? Is de ventilatie niet goed geleverd? Heb je een lawaaierige omgeving? Dat zijn allemaal factoren die bepalen of het ergens prettig werken is.

Daarnaast levert een ​co​​mfortabele en ​gezonde werkomgeving minder ziekteverzuim op. Als het ziekteverzuim door een gezonder gebouw een procent lager uitvalt, is dat een enorme kostenbesparing.

Voor dit soort specialistische onderwerpen worden normaliter losse adviseurs ingeschakeld. Of het wordt bij ​een​ leverancier gelegd, die per definitie geen onafhankelijk advies geeft. Bij Deerns is het advies onafhankelijk en zit al deze kennis dus bij elkaar onder één dak.

Voordeel 2: Minder afstemming

Als je voor elk onderdeel een aparte adviseur inschakelt, ben je als opdrachtgever verantwoordelijk voor de afstemming daartussen. Is bijvoorbeeld het advies van de installatieadviseur tegenstrijdig met dat van de adviseur brandveiligheid? Dan is het aan de opdrachtgever om te zorgen dat de belangen worden afgestemd en bij elkaar gebracht.

Bij Deerns werken alle expertisegebieden samen, veelal zelfs in hetzelfde kantoor. De teams zijn op elkaar ingespeeld. Wij zorgen onderling dat we tot een gezamenlijk advies komen, waarin alle aparte onderdelen voldoende zijn meegenomen en worden belicht. Dit scheelt de opdrachtgever dus veel tijd aan coördinatie.

Ondanks dat we collega’s zijn blijven we toch kritisch naar elkaars ontwerpinbreng: alleen dan kom je gezamenlijk tot het beste ontwerp.

Voordeel 3: Innovatiekracht

De unit Building Physics & Energy werkt met alle divisies binnen Deerns samen. Dat zorgt ook voor kruisbestuiving, waarbij opdrachtgevers kunnen profiteren van de inzichten die worden opgedaan in Luchthavens, Vastgoed, Ziekenhuizen, Life Sciences, Datacenters en Electronics. Zo zijn sommige innovaties die in kantoorgebouwen heel normaal zijn, in ziekenhuizen nog amper doorgevoerd.

Veel technische diepgang geeft an sich meer kans op innovaties. Diepgaande kennis stelt specialisten in staat om complexe problemen volledig te begrijpen en te ontleden. De experts binnen de unit kunnen vervolgens berekenen of een nieuw idee in praktijk ook standhoudt.

Voorbeeldcasus: Ringkanaal voor flexibele gebouwen

Voldoende verse lucht tijdens het vergaderen? Een luchtbehandelingskast zorgt ervoor dat er lucht via het kanaal naar de ruimtes wordt gebracht. Dit kanaal begint breed maar wordt steeds kleiner tot de laatste ruimte. Ook is de hoeveelheid lucht (en dus de grootte van het kanaal) afgestemd op de functie van de ruimtes; in vergaderruimtes is meer verse lucht nodig, omdat er minder mensen op een klein oppervlakte bij elkaar zitten. Het is dus eigenlijk niet mogelijk om van een kantoorruimte een vergaderruimte te maken, omdat je dan te weinig verse lucht hebt.

Tijdens een project voor een opdrachtgever, kwam een collega met een mogelijke oplossing: een ringkanaal met kleppen, waardoor je de luchtstroom beter kunt reguleren. Het simulatieteam heeft hier een digitale simulatie van gemaakt en is tot de conclusie gekomen dat het idee ook in praktijk werkbaar was! De opdrachtgever heeft een flexibeler gebouw gekregen, wat de levensduur verlengt.

Duurzaamheid als overkoepelend thema

Eén thema is bij Deerns overkoepelend: duurzaamheid. Elk project waar we op dit moment bij betrokken zijn, heeft op de een of andere manier een relatie met duurzaamheid. Binnen onze expertises is materiaalgebruik bijvoorbeeld een hot topic. Bij biobased gebouwen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout, stro, kurk en klei.

De bouwfysica is dus zeker onderhevig aan trends. De natuurkundige wetten veranderen niet, maar de omgevingsfactoren die meespelen wel.

Hier ontstaan ook wel eens conflicten in. Zo wordt er traditioneel gezien beton gebruikt als verdiepingsvloeren, wat goed werkt om geluidsoverlast te voorkomen. Maar beton heeft een hoge CO2 footprint. De winning van grind, zand en kalk kost energie, het maken van cement kost energie, en bij de transport en het storten van beton komt veel CO2 vrij.

Hout is wat dat betreft een duurzamer alternatief, maar met hout is het realiseren van een goede geluidsisolatie veel ingewikkelder dan hoe we dat gewend waren bij beton. Ook brengt houtbouw meer risico’s met zich mee op gebied van brandveiligheid.

Hier moeten dus andere oplossingen voor bedacht worden die in eerste instantie onmogelijk lijken. Dat vergt innovatie. Slimme mensen met specialistische kennis, die zich over dit soort vraagstukken buigen. Heb jij ook een complex vraagstuk waar je onze expertise bij wilt inzetten? Of wil je graag bijdragen aan de mooie projecten van Deerns?

Let’s talk

Pieter Schepman

Unit Director Building Physics and Energy

nl