Terug naar expertises

Smart Building Design

Slimme gebouwen zijn pas echt slim als ze het proces van de gebruiker effectiever en efficiënter maken. Gebruiker kan in dit geval breed worden uitgelegd en varieert van eindgebruiker tot facilitymanager, en van vastgoedontwikkelaar tot belegger.

Wat we doen

Een slim gebouw verzamelt, verbindt en stelt data ter beschikking voor besluitvorming. Eindgebruikers kunnen met deze data bijvoorbeeld weten waar een collega of device is en zo hun werk beter doen. Facilitymanagers hebben de mogelijkheid bezettingsgraden te analyseren, en op basis daarvan bijvoorbeeld een dynamisch schoonmaakregime te bepalen. Ontwikkelaars krijgen een betere propositie door meer flexibiliteit aan hun huurders aan te bieden en beleggers tenslotte kunnen door andere datagedreven verdienmodellen de opbrengsten per m2 verhogen. 

Afgestemd op specifieke behoeften adviseert het Smart Buildings Adviesteam in het opzetten van de functionele vraag, en vertaling daarvan naar een inhoudelijk en economisch haalbaar concept. Diensten die worden aangeboden zijn:

  • Het opstellen van de functionele vraag / gewenste smart building strategie
  • Het inhoudelijk implementeren van de strategie
  • Het PvE, ontwerp en realisatie van smart building installaties
  • De (permanente) data-analyse en inrichting van smart building dashboards
  • Het kostenmanagement van investerings- en exploitatiekosten (total cost of ownership).

Let’s talk smart
building design