Terug naar Expertises

Smart Building Design

Slimme gebouwen zijn pas echt slim als ze het proces van de gebruiker effectiever en efficiënter maken. De gebruiker kan in dit geval breed worden uitgelegd en varieert van eindgebruiker tot facility manager, en van vastgoedontwikkelaar tot belegger.

Wat we doen

Een slim gebouw verzamelt, verbindt en stelt data ter beschikking voor besluitvorming. Eindgebruikers kunnen met deze data bijvoorbeeld weten waar een collega of device is en zo hun werk beter doen. Facility managers hebben de mogelijkheid de bezettingsgraden te analyseren en op basis daarvan een dynamisch schoonmaakregime te bepalen. Ontwikkelaars krijgen een betere propositie door meer flexibiliteit aan hun huurders aan te bieden, en Beleggers tenslotte kunnen door nieuwe data-gedreven verdienmodellen de opbrengsten per m2 verhogen.

Afgestemd op specifieke behoeften adviseert het Smart Buildings Adviesteam in het opzetten van de functionele vraag, en vertaling daarvan naar een inhoudelijk en economisch haalbaar concept. Wij geloven dat een slim gebouw de basis is die helpt bij continue validatie en het handhaven van een hoog prestatieniveau. Zeker wanneer opdrachtgevers aanvullende doelen willen realiseren, zoals een duurzaam, gezond, comfortabel en verbonden gebouw.

Diensten die worden aangeboden zijn:

  • In kaart brengen van het smart building niveau van bestaand vastgoed;
  • Het opstellen van de functionele vraag/ gewenste smart building strategie inclusief stakeholder workshops;
  • Het inhoudelijk implementeren van de strategie;
  • Het PvE, ontwerp en realisatie van smart building installaties;
  • Kostenmanagement van investerings- en exploitatiekosten (total cost of ownership);
  • Data privacy, -strategie, en -management advies.
  • Match met regelgeving (zoals ESG) en certificeringen (Smartscore AP)

Let’s talk

Naomi Duivesteijn

Smart Building Adviseur

Array