Terug naar Expertises

ICT-infrastructuren

In het da­ge­lijk­se le­ven zijn we steeds af­han­ke­lij­ker van vei­li­ge en betrouwbare data­net­wer­ken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebouw gebonden infrastructuur voor data, spraak en videocommunicatie maar ook aan WiFi, 4G, 5G en andere cruciale netwerken voor bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen en beveiligingsdoeleinden. Kortom net­wer­ken die noodzakelijk zijn om een gebouw optimaal te laten functioneren. Goed func­ti­o­ne­ren­de net­wer­ken zijn tenslotte de voor­waar­de voor suc­ces en con­ti­nu­ï­teit.

Wat we doen

De experts van de Expertisegroep ICT-infrastructuren binnen Deerns bedenken oplossingen voor uw complexe datavraagstukken. Wij verdiepen ons in de verschillende bedrijfsprocessen van u als klant en ontwerpen op basis van de laatste stand van de techniek een passende ICT-infrastructuur. Aan ieder ontwerp ligt een gedegen inventarisatie van de specifieke klantbehoefte ten grondslag en kan zodoende een op maat gesneden en toekomstvaste bekabelinginfrastructuur worden geadviseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen en wensen van de verschillende stakeholders waaronder de opdrachtgever, de ICT-afdeling en het Facility Management waarbij alle vigerende standaarden, normen en wet- en regelgeving in acht worden genomen. Vanzelfsprekend wordt daarnaast ook onze decennia­lange ervaring in het ontwerp meegenomen zodat de bedrijfsprocessen onder alle omstandigheden blijven gewaarborgd.

Dien­sten die wij onder andere le­ve­ren:

  • Opstellen van Pro­gram­ma’s van Ei­sen/ Uit­gangs­pun­ten­do­cu­men­ten voor ICT-infrastructuren;
  • Verificatie en validatie van ICT-infrastructuren;
  • Verificatie en validatie van de connectiviteit van gebouwen door middel van een WiredScore certificering;
  • Advies, ont­werp en desgewenst de uit­voe­rings­be­ge­lei­ding van ICT-infrastructuren, (IP-) telefonie, inpandige dekking voor draadloze communicatiesystemen en datacenters.

Let’s talk

Jos Hoogenboom

Expert, Special Building Consultancy

nl