Terug naar insights

Radboudumc

Betere zorg door slimme technologie

Stel je eens een ziekenhuis voor waarin patiënten en hun familie centraal staan en waar alle processen en installaties een hoogwaardige zorgomgeving ondersteunen met maximale aandacht voor hygiëne en veiligheid. Dat is precies wat Deerns voor Radboudumc heeft ontworpen: een healing environment. 

Het ziekenhuis
Het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) is een academisch ziekenhuis in Nijmegen. Het ziekenhuis werkt samen met de Radboud Universiteit en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).  Het nieuwe hoofdgebouw werd binnen drie jaar opgeleverd en huisvest de poliklinieken, verpleegafdelingen, stafafdelingen en algemene ruimten. In het gebouw zijn ‘hubs’ gecreëerd waar patiënten en hun familie, en ook medewerkers, zorgprofessionals en onderzoekers elkaar in een comfortabele en informele omgeving kunnen ontmoeten.  Deerns was verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische infrastructuur van het gebouw en heeft zo bijgedragen aan de implementatie van de nieuwste technologische innovaties. 
Ziekenhuizen moeten efficiënt, flexibel en duurzaam zijn

Efficiëntie en flexibiliteit 

Een ziekenhuis is tegenwoordig meer dan gewoon een gebouw. Ziekenhuizen moeten efficiënt, flexibel en duurzaam zijn. Tegelijkertijd moeten ze een hoogwaardige zorgomgeving ondersteunen en bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers. Ook moeten ziekenhuizen toekomstbestendig zijn. Dit betekent dat het gebouw kan meebewegen met innovaties in de gezondheidszorg, zoals het gebruik van artificial intelligence (AI), big data en digitale zorg (e-health). Door deze ontwikkelingen veranderen niet alleen de eisen waaraan een gebouw moet voldoen, maar verandert ook het doel van het ziekenhuis zelf: minder care, meer cure.   

Daarnaast laten de coronapandemie en andere ontwikkelingen wereldwijd nog eens zien hoe belangrijk het is dat ziekenhuizen flexibeler en stressbestendiger worden. Zo zouden ziekenhuizen in een noodsituatie (een deel van) het gebouw snel en eenvoudig moeten kunnen transformeren tot een crisiscentrum. Om dit te bereiken, zijn adaptieve gebouwen nodig. Bij het ontwerpen van dergelijke toekomstbestendige, adaptieve ziekenhuizen moet rekening worden gehouden met alle huidige en toekomstige eisen. Het Radboudumc wilde een gebouw dat een healing environment voor patiënten en een effectieve werkomgeving voor medewerkers zou bieden. Het gebouw moest nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie van de zorg kunnen ondersteunen en tegelijkertijd duurzaam zijn. 

Na oplevering werd het BREEAM-NL certificaat Excellent aan het gebouw toegekend

Slim ziekenhuis voor slimme zorg

Met expertise op het gebied van installatietechniek, bouwfysica en energievoorziening heeft Deerns als ontwerppartner bijgedragen aan het ontwerp van duurzame, intelligente en toekomstbestendige gebouwen zoals het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc. Bij dit project heeft Deerns zich in eerste instantie gericht op het slimmer maken van het gebouw. Bij slimme ziekenhuisgebouwen ligt de focus op het verzamelen, analyseren en gebruiken van gegevens om de toegang tot ruimtes en informatie te beheren en zo goed als real time-inzichten te verkrijgen die bijdragen aan een efficiënte besluitvorming. Het gaat dan bijvoorbeeld om een optimale inzet van artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel en een efficiënt gebruik van bedrijfsmiddelen.

Toekomstbestendige flexibiliteit

Na oplevering werd het BREEAM-NL certificaat Excellent aan het gebouw toegekend.

De veiligheid van patiënten is dankzij het nieuwe technische ontwerp aanzienlijk verbeterd en de kwaliteit van de zorg is onverminderd hoog. Bovendien kan in noodsituaties – denk aan de coronapandemie – de indeling van ruimtes snel worden aangepast om de specialistische crisiszorg te leveren die op dat moment nodig is. Tot slot zorgen slimme technologieën zoals een geavanceerd communicatiesysteem ervoor dat zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op het bieden van de best mogelijke zorg.

Diepgaande kennis van het ontwerpen van moderne ziekenhuizen en expertise op het gebied van zorgprocessen, medische apparatuur, duurzaamheid en slimme technologieën maken Deerns tot een waardevolle partner voor elk ziekenhuis.

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl