Gezondheidszorg

Slimme ziekenhuizen

Het is in het belang van patiënten en medewerkers dat alle processen en installaties binnen het ziekenhuis een hoogwaardige zorgomgeving ondersteunen met maximale aandacht voor hygiëne en veiligheid.

Toekomstbestendige ziekenhuizen
Digitalisering en een efficiënte en kosteneffectieve integratie van slimme technologieën dragen bij aan een intelligent, duurzaam, flexibel en toekomstbestendig ziekenhuis waarin efficiënt met de ruimte wordt omgegaan. Bij slimme ziekenhuisgebouwen ligt de focus op het verzamelen, analyseren en gebruiken van gegevens om de toegang tot ruimtes en informatie te beheren en de inzet van artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat bedrijfsmiddelen, waaronder de nieuwste medische technologieën en innovaties, zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

C-vleugel
Dankzij slimme
technologie stond er direct een
verpleegkundige naast het bed van Susan

In ziekenhuizen kunnen snelle reactietijden het verschil maken tussen leven en dood. Deerns heeft een efficiënt communicatiesysteem voor het Radboudumcontworpen dat gebruikmaakt van slimme technologie. Slimme sensoren geven real time de locatie en beschikbaarheid van al het medisch personeel door. Wanneer er een melding binnenkomt, zorgt het systeem dat deze naar de dichtstbijzijnde verpleegkundige wordt gestuurd. Dit leidt tot snellere reactietijden, betere patiëntenzorg en een lagere werkdruk. 

Lees case study

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

Array