Equinix ML5 datacenter, Italië

ML5 Datacenter, Milaan
Hier zijn geheimen veilig

ML5 is eenstate-of-the-artdatacenter met 6MW aan IT-vermogen, ontwikkeld door het wereldwijdedigitaleinfrastructuurbedrijf Equinix. ML5 maaktdeeluit van het rijkeecosysteem van datacenters in enrond Caldera Park, de technologische campus van Via Caldera in Milaan. Deerns werdgeselecteerd om teondersteunenbijhet installatietechnischontwerp van het project en om het toezichthoudentijdens de bouw;ook trad Deerns opals commissioning manager en de ondersteundetijdensde bouw om een LEEDbeoordelingterealiseren. ML5 is nu de locatiein Milaan met de besteconnectiviteitmet virtueleverbindingennaar de grootste cloud providers. 

Lees case study