Terug naar insights

“Al in het ontwerp kun je veel akoestische uitdagingen oplossen”

"Het fascinerende aan akoestiek is: hoe dieper je in de materie duikt, hoe meer aspecten er aan lijken te zitten. Geluid is vaak op de achtergrond aanwezig, maar het heeft grote invloed op een binnenklimaat. Een slechte akoestiek kan leiden tot het stapelen van stressfactoren. Van (het geluid van) een lekkende kraan word je niet doof, maar als je het lang aanhoort schiet je stressniveau omhoog."

Het begint bij de basis

” Langdurige geluidsoverlast is erg ongezond voor mensen en slecht voor hun productiviteit. Tal van onderzoeken tonen dat aan. Daarom is het goed dat er steeds strengere eisen aan gebouwakoestiek gesteld worden, onder meer door gebouwcertificeringen als WELL. Een goede akoestiek draagt bij aan een gezond en prettig binnenklimaat. Hoe? Dat hangt erg af van het gebouw, de gebouwfunctie en gebouwgebruikers. Maar in algemene zin leg je de basis voor een goede akoestiek in het gebouwontwerp, de gebouwindeling en door het toepassen van geluidwerende of -dempende oplossingen.

Veel diverse projecten

De projecten waar ik als adviseur bouwfysica bij betrokken ben zijn heel divers. Van een gymzaal voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum tot een nieuw zwembad of een gebouw met daarin een mix van kantoren en een R&D-afdeling. Het liefst ben je zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces betrokken. Dan kun je ruimtes zo positioneren dat ze niet met elkaar conflicteren. Bijvoorbeeld plekken waar ontmoeting plaatsvindt versus ruimtes voor geconcentreerd werken; die wil je niet naast elkaar hebben. In een (voorlopig) ontwerp kun je ook veel akoestische uitdagingen oplossen door geluiddempende of -werkende materialen toe te passen. Je moet alleen goed weten hoe en waar.

3D-modellering

Wij gebruiken daar 3D-modellering voor. Daaruit kan naar voren komen dat je een wand of muur anders tekent. Bij de ontwikkeling van een zwembad hebben we de akoestiek verbeterd door een van de wanden schuin te ontwerpen, in plaats van recht. Dat lijken voor de hand liggende oplossingen, maar de doorrekeningen zijn vaak complex. Want zoals gezegd: hoe dieper je in de akoestiek van een gebouw duikt, hoe meer aspecten je tegenkomt.”

Let’s talk

Chris van Loenen

Technicus, Building Physics and Energy

nl