Vastgoed

Kleinere CO2 voetafdruk

Voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen is het noodzakelijk energieneutrale, toekomstbestendige en circulaire gebouwen met een kleine CO2-voetafdruk te ontwerpen.

Duurzaam en energieneutraal
Ook efficiënt assetmanagement, routekaarten voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving en de transformatie van gebouwinstallaties om het energieverbruik uiteindelijk tot nul terug te brengen, spelen een belangrijke rol. Verduurzaming is niet alleen relevant voor nieuwbouw, maar ook voor de renovatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Met haar innovatieve en efficiënte duurzame oplossingen helpt Deerns gebouwen duurzamer en (vrijwel volledig) energieneutraal te maken.

B30. Maaike werkt nu ook in de winter in een aangenaam binnenklimaat, in dit voorheen onbehaaglijke, energieverslindende rijksmonument. 

B30, het voormalige ministerie van Economische Zaken, doet nu dienst als multifunctioneel kenniscentrum en denktank van de Rijksoverheid. Deerns was verantwoordelijk voor het ontwerp van essentiële onderdelen op het gebied van installatietechniek, bouwfysica en akoestiek die dit onbehaaglijke, energieverslindende gebouw uit 1917 tot het eerste BREEAM-gecertificeerde rijksmonument van Nederland hebben gemaakt. Installaties, zoals een duurzaam verwarmingssysteem met lage temperatuurverwarming, zijn in de bestaande architectuur geïntegreerd door de aanwezige ruimte in constructies te benutten, wanden op te dikken, flexibele materialen in de gewelven te gebruiken en speciale vergaderruimten te ontwerpen waarin alle techniek is geïntegreerd. Historische elementen zijn daarbij zoveel mogelijk gekopieerd en herhaald. 

Lees case study

Let’s talk CO2-voetafdruk 

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl