Terug naar Expertises

LEAN

De uitvoering van projecten is vaak complex: er zijn veel partijen en veel afhankelijkheden, waardoor een project kan stagneren. Voorwaarde voor een soepel lopend project is een goede planning waarbij de afhankelijkheden in kaart zijn gebracht, zodat alle betrokken partijen van elkaar weten wat ze nodig hebben op welk moment. Dat vraagt naast een goede planning om goede onderlinge communicatie. De lean engineering methodiek biedt in dat geval uitkomst.

Wat we doen

De basis van onze lean engineering werkwijze is gebaseerd op een open en transparante wijze van samenwerken. Als we weten wie onze ontwerppartners zijn, bespreken we met elkaar het project en het doel van het project. 

Vervolgens definiëren we gezamenlijk de output per ontwerpfase, zodat voor iedereen duidelijk is wat aan het eind van iedere fase wordt opgeleverd. Vervolgens plannen we alle stappen op een gezamenlijk lean planningsbord. Deze planning wordt dagelijks/wekelijks met alle partijen doorgenomen. 

Om de doorlooptijd sterk te verkorten is het nodig dat alle ontwerpende partijen de lean engineering methodiek toepassen. In dat geval kan de doorlooptijd van een project tot wel eenderde van de tijd worden verkort.  

Lean Engineering zorgt zo voor een kortere doorlooptijd en tegelijkertijd voor een betere kwaliteit. 

Let’s talk lean

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl