Terug naar insights

Polyganics Groningen

Polyganics is begin 2000 begonnen als startup van de Rijksuniversiteit Groningen en is inmiddels een gekende naam als medisch technologiebedrijf. Baanbrekend zijn de producten die herstelbevorderend zijn na een operatie. Innovatie wordt met hoofdletters geschreven. Bijvoorbeeld door de hersenpleister die het lekken van hersenvloeistof na een hersenoperatie vermindert. Om deze ontwikkeling te stimuleren en intensiveren heeft Polyganics besloten tot nieuwbouw. Deerns is hierbij betrokken als installatie- en bouwfysisch adviseur van ontwerp tot en met commissioning en oplevering. Het gebouw moet de kernwaarden van Polyganics uitdragen, toekomstgerichtheid en innovatie uitstralen en, net als bij de producten, de gebruiker centraal stellen. Sax Architecten en Deerns als bouwfysisch en installatieadviseur hebben deze ambitie waargemaakt.

Gebruikers en proces centraal

De gebruiker kent meerdere gedaanten bij Polyganics: het gebouw kent meerdere onderdelen, waarbij laboratoria, cleanrooms en kantoren de belangrijkste zijn. Primair is dat al deze groepen van gebruikers optimaal gefaciliteerd moeten worden in hun werk. Dit betekent voor de laboratoria bijvoorbeeld strenge eisen voor drukhiërarchie, trillingen en luchtkwaliteit en tegelijk een optimale belevingswaarde, zodat werk geconcentreerd en plezierig gedaan kan worden. Het betekent ook zo min mogelijk verstoring van het proces bij ruimtewijzigingen en onderhoud. En dit binnen een zo duurzaam mogelijke omgeving: het gebouw is gasloos en voorzien van een EPC=0, energieneutraal dus.

Maatwerk voor afgestemd onderzoeks- en productieproces

Alle wensen en eisen zijn samengekomen in een ontwerp dat ervoor zorgt dat de laboratoria en kantoren letterlijk hoog zijn; alle techniek is zoveel mogelijk in gangzones geprojecteerd. Er is daardoor veel belevingswaarde in gebruiksruimten en goed bereikbare techniek (bijvoorbeeld allerhande bedrijfsstoffen) in geval van onderhoud en/of calamiteiten. Er is veel aandacht geweest voor het gebruikersproces. Het bijzondere aan dit gebouw is dat onderzoek en productie op een locatie plaatsvinden en op elkaar zijn afgestemd. Met de gebruikersgroepen is zeer nauwe interactie geweest: welke voorzieningen zijn op welke exacte plaats en voor welk toestel nodig, bijvoorbeeld qua bedrijfsstoffen (allerlei soorten gassen). Dit is vastgelegd in afsprakentekeningen. Het onderzoeks- en productieproces vraagt geen one size fits all benadering, maar maatwerk. Het is daarmee ook een ’technisch’ gebouw, met cleanrooms geclassificeerd conform ISO 7/8, geklimatiseerd met een variabel volume all-air systeem met drukhiërarchie en opgezet per cleanroom, vanwege beschikbaarheid bij storing en onderhoud. Energetisch is het gebouw gestoeld op de aloude Trias Energetica om het gebouw energieneutraal te krijgen. Hoge isolatiewaarden, optimaal gebruik van energie-uitwisseling tussen functies via energieopslag en niet meer klimatiseren dan voor de functie (laboratorium/cleanroom) of mens (kantoor) noodzakelijk is.

Het resultaat is een hoogwaardig en vooruitstrevend gebouw. Een gebouw dat de innovatiekracht van Polyganics stimuleert, het milieu zo min mogelijk belast en dat het onderzoek optimaal faciliteert. Vooruitstrevendheid tot in detail.

Let’s talk

Erik Renkens

Unit Director Electronics

nl