Terug naar insights

ASML Gebouw 3

Voor gebouw 3 en het gelijktijdig ontwikkelde RUN 1000 waren de ambities groot: ze moesten de kernwaarden work, meet, learn en share uitdragen. Ze geven vorm aan een nieuwe manier van flexibel werken, waarin een zeer groot scala aan werk- en overlegvormen, zonder enige installatietechnische aanpassingen mogelijk zou moeten zijn. Daarnaast moeten smart technieken zorgen voor smart werken. Ook moeten de gebouwen grote ambities realiseren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid: ze moeten voldoen aan WELL Gold en BREEAM-NL Excellent.

Het door JHK Architecten ontworpen gebouw 3 wordt gerealiseerd bij entree van de ASML Campus: direct naast het iconische Hoofdgebouw 7. Het is een poortgebouw, qua verschijningsvorm en qua functie. Van een begane grond die zeer open is en iedereen verwelkomt, naar meer gesloten verdiepingen daarboven. Een atrium met veel groen om een gezonde werkomgeving te faciliteren. Om een flexibele indeling mogelijke te maken overspannen alle vloeren 16,2 meter, met werkplekken aan de buitenkanten en overleg- en vergaderfaciliteiten in de middenzones.

Verlichting schakelen via databekabeling

Om verschillende werkvormen in het gebouw mogelijk te maken is het hele gebouw langs de gevels voorzien van hybride klimaatplafondeilanden, fijnmazig te regelen. De hybride eilanden zorgen voor een comfortabel klimaat en voor een grote netto ruimtehoogte van circa 3 m onder het plafond en nog hoger tussen de plafondstroken. In de middenzones is een gesloten klimaatplafond opgenomen. Ook is er ruim voldoende verse lucht (50 m3/h p.p.), grotendeels geregeld op CO2 percentage om het energieverbruik te beperken. Indelingswijzigingen kunnen zonder aanpassingen boven het verlaagd plafond worden gerealiseerd: herprogrammeren van het Signify Smart Building Systeem volstaat. Naast flexibiliteit biedt het Signify systeem nog een ander voordeel: de materiaalbelasting van de elektrische installatie is relatief laag. De verlichting wordt, niet zoals bij traditionele systemen geschakeld via 230V technologie, maar via databekabeling. Innovatief en effectief. Andere systemen die zijn ontworpen en bijdragen aan de duurzaamheid en gezondheid zijn de aansluiting op het duurzame ASML energygrid en de PV-panelen op het dak. Ook de plaza doet dat, doordat deze is opgenomen in het ventilatieconcept en fungeert als groene long.

Gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid

Het resultaat: een zeer flexibel en goed indeelbaar gebouw, met een hoge efficiëntie. Als alle m2 volledig zijn gerealiseerd kunnen circa 1.700 werkplekken worden gebruikt op ruim 28.000 m2. Werkplekken die uitblinken in gezondheid, bijvoorbeeld door de effectieve gebouwinstallatie waardoor het CO2 -percentage onder de 800 ppm blijft. Vermoeidheidsklachten etc. worden hierdoor geminimaliseerd. De gezondheid wordt ook gefaciliteerd door bijvoorbeeld de nadruk op trapgebruik en het vele beschikbare daglicht. Dat het klimaatconcept flexibel is bleek al tijdens de ontwerpperiode: in de besteksfase is het ABW concept vervangen door het Scaled Agile Framework (SAFe) werkplekconcept. Bij SAFe ligt de nadruk meer op nog grotere open vloeren, en nog meer kleinere ruimten. Ondanks de radicale wijziging van werkplekconcept vergde de infrastructuur geen aanpassingen, en kon deze SAFe volledig faciliteren. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat medio 2020 het BREEAM ontwerpcertificaat Excellent is ontvangen, en het WELL ontwerpcertificaat wordt verwacht. Deerns heeft de gehele BREEAM en WELL certificering begeleid, daarnaast zijn wij tevens verantwoordelijk voor al het installatietechnisch-, (brand)veiligheids- en bouwfysisch advies.

Let’s talk

Erik Renkens

Unit Director Electronics

Array