Terug naar insights

Lab42 Universiteit van Amsterdam

Het door Benthem Crouwel Architects ontworpen UvA LAB42 gebouw is bedoeld voor de faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, (FNWI) en heeft tot doel onderzoekers, docenten, studenten en wetenschappelijke partners en bedrijven samen te brengen op het gebied van informatiewetenschappen in het algemeen en artificial intelligence (AI) in het bijzonder. Het UvA LAB42 gebouw in het Amsterdam Science Park is geen onderwijsgebouw in de traditionele zin van het woord. Ongeveer een kwart van het gebouw is daadwerkelijk collegegebouw. De overige vierkante meters zijn ongeveer in gelijke verhouding bestemd voor wetenschappers en – ongebruikelijk – als co-creatiegebouw. In deze laatste zijn flexibele werkplekken, ontmoetingsruimten en kantoorlabs opgenomen. De ontwerpuitdaging van het gebouw zit in het realiseren van een open en flexibele omgeving, waar het mogelijk is te groeien en te krimpen per functie, en binnen de functie. Ook moet het gebouw bijdragen aan de ecologische doelstellingen van de UvA en, omdat die (nagenoeg) energieneutraal zijn, met een EPC van <0,15.

Atrium met veel functies

De gevraagde openheid, transparantie en flexibiliteit hebben een letterlijke impact gehad op het bouwfysische en installatietechnische ontwerp. Doordat het gebouw rondom een groot atrium –een centrale ontmoetingsruimte– is gecentraliseerd zijn ruimten met elkaar verbonden. Fysieke scheidingen ontbreken, reden waarom een sprinklerinstallatie is opgenomen. Zo blijft interactie gewaarborgd zonder hinderlijke fysieke scheidingen. Het atrium is naast ontmoetingsruimte ook het hart van het klimaatsysteem en fungeert als energiebuffer. Het wisselt energie uit met de bodem via een energieopslagsysteem. Dit energieopslagsysteem levert energie aan de klimaatplafondeilanden in de ruimten. Het voordeel van deze eilanden is dat men de netto hoogte in de verblijfsruimten als veel hoger zal ervaren dan met een gesloten plafond. Het systeem is in een grid aangebracht, waardoor er uniformiteit en flexibiliteit is. Voor ruimten die extra koeling vragen is een separate proceskoeling ontworpen, waarop flexibel kan worden ingeplugd. Dit wordt met name gebruikt in de kantoorlabs, maar kan uniform worden gebruikt. Hierdoor is het zeer eenvoudig om te wisselen van functie tussen kantoorlab en kantoor.

Slim gebouw

Omdat er veel verschillende gebruikers in werkzaam zijn, die onderling van elkaar moeten profiteren, is het ook een slim gebouw. Niet alleen qua opzet, maar ook qua intelligentie. Het is voorbereid op een smart infrastructuur, ook weer om de gebruiker optimaal te faciliteren. De structuur is open en daardoor ook voorbereid op de toekomst: nieuwe applicaties kunnen eenvoudig worden geïntegreerd.

Het resultaat is een gebouw dat door de opzet en de technieken duurzaam is, het niveau BREEAM Outstanding haalt en een EPC van nagenoeg nul heeft, maar ook ‘gezond’ is, het voldoet aan de WELL Gold eisen. Voordelen voor de gebruikers: het bevordert well being, stimuleert ontmoeting, is slim en voorbereid op (wellicht) door gebruikers zelf ontworpen artificial intelligence toepassingen.

Let’s Talk

Erik Renkens

Unit Director Electronics

Array