Terug naar insights

Nikhef

Een van de wetenschappelijke instituten waar Nederland trots op is, is Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Nikhef gebruikt deeltjesfysica voor onderzoek naar de interacties bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met name bij CERN. Daarnaast astrodeeltjesfysica, voor onderzoek naar de interacties van deeltjes en straling afkomstig uit het heelal. Nikhef coördineert en leidt de Nederlandse experimentele activiteiten op dit gebied en is daarmee toonaangevend.

De vooruitstrevendheid van onderzoek en de huisvesting van de wetenschappers zijn al lang niet meer met elkaar in overeenstemming: het gebouw is zwaar verouderd, in zichzelf gekeerd en qua duurzaamheid, comfort en beleving niet meer van deze tijd. Maar hoe breng je dat op niveau in een gesloten labyrint, met bijna geen ruimte voor bijvoorbeeld state of the art techniek?

Integraal ontwerpconsortium

Als eerste door het gebouw te laten ontwerpen door een integraal ontwerpconsortium. Samen met JHK Architecten en Aronsohn geven we invulling aan het ontwerp voor de installatietechniek de bouwfysica. Door de vele projecten die wij in deze samenstelling al samen hebben gedaan (o.a. Hanzehogeschool ZP7 in Groningen en het Siemens hoofdkantoor in Den Haag) kon snel worden geschakeld en waren werkwijzen integraal op elkaar afgestemd. Hierdoor konden we het probleem met het labyrint effectief oplossen; delen van het gebouw hebben we integraal van scratch af aan ontworpen en geïntegreerd met wat behouden moest blijven. De weinige ruimte is optimaal inzichtelijk gemaakt en optimaal benut.

Van het gas af

Qua uitstraling en beleving wordt het een ander gebouw. De ingang wordt verplaatst, een atrium toegevoegd en het klimaat en de duurzaamheid worden sterk verbeterd. Zo sterk zelfs dat het gebouw van het gas kan. Dit lukt o.a. door het datacenter actief te gebruiken. Dit datacenter (dat wordt uitgebreid) is er sinds vele jaren; de kraamkamer van de Amsterdam Internet Exchange stond in Nikhef. Het datacenter krijgt een aanvullende functie en het wordt tevens energieleverancier. De door computers geproduceerde warmte wordt hergebruikt om het kantoor te verwarmen. Naast gebruik van deze restwarmte wordt het gebouw aangesloten op een centrale WKO, waardoor ook de koeling duurzaam verloopt.

Bij de oplevering in 2022 is er een state of the art gebouw waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de aanwezige beperkingen en kwaliteiten. Een gebouw dat weer past bij de functie en qua duurzaamheid en beleving weer wetenschappers waardig is.

Let’s talk Nikhef

Erik Renkens

Unit Director Electronics

Array