Terug naar insights

Een doorbraak in next-gen datacenters

Deerns begint aan een baanbrekend project voor de ontwikkeling van een geavanceerd, modulair en duurzaam datacentrum van de toekomst, als onderdeel van een EU-programma voor next generation gegevensverwerkingsdiensten. 

Het spraakmakende ‘Modular Integrated Sustainable Data Center (MISD)’-project heeft als doel om het ontwerp en de werking van datacenters opnieuw vorm te geven, waarbij nieuwe industriële benchmarks worden vastgesteld voor innovatie, duurzaamheid en samenwerking. 

Het project maakt deel uit van een cruciaal programma om de deelname van Europa aan de innovatie op het gebied van Cloud- en Edge-technologieën te versnellen, namelijk het Projects of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS) programma, dat op 5 december groen licht kreeg van de Europese Commissie. 

Deerns maakt deel uit van een projectconsortium bestaande uit Deerns, Asperitas, BetterBe, Eurofiber, NBIP (Nederlands Beheerorganisatie Internet Providers), TNO en de Universiteit van Twente. 

De looptijd van het MISD-project beslaat vijf jaar, van 2024 tot 2029. Het primaire doel is nauw afgestemd op de inzet van Deerns voor decarbonisatie en omvat de creatie van een nieuw modulair systeem dat dicht bij eindgebruikers (Edge computing) wordt geplaatst, met de prioriteit om een aanzienlijke vermindering van het totale energieverbruik te realiseren en een gerichte vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 50%. Innovaties die gedurende het project worden ontwikkeld, zullen samenkomen in een geografisch verspreid veldlaboratorium. 

IPCEI-CIS-programma in het kort  

De Europese Commissie verleent financiële steun aan negentien innovatieve “kernprojecten”, met tot €1,2 miljard aan publieke financiering voor onderzoek, ontwikkeling en de eerste industriële toepassing van geavanceerde technologieën. Daarnaast trekt de Nederlandse overheid 70 miljoen euro extra uit voor MISD en andere Nederlandse IPCEI-CIS-projecten. 

Volgens Thierry Breton (European Commissioner for Internal Market) zal “Europa met deze IPCEI zijn positie als innovatieleider in gegevensverwerkingsdiensten van de nieuwe generatie verstevigen. Het is essentieel om baanbrekende innovaties in Cloud en Edge-technologieën te realiseren die voldoen aan Europese eisen op het gebied van interoperabiliteit, gegevensprivacy, duurzaamheid en cybersecurity.” 

Het doel van alle projecten is om baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de huidige internationale maatstaven overtreffen en het volgende mogelijk maken: 

 • Cruciale vooruitgang in gegevensverwerking 
 • Minder technologische afhankelijkheden 
 • Minder marktverstoring 
 • Verbeterde toepasbaarheid 
 • Verbeterde onderlinge gegevensdeling Jonathan Clark (Data Centre Sustainability Lead bij Deerns) legt uit dat het MISD-project – als onderdeel van het IPCEI-CIS-programma – een cruciale stap is richting de toekomst van modulaire, geïntegreerde en duurzame datacenters. Dit onderstreept de toewijding van Deerns aan baanbrekende vooruitgang in de industrie, terwijl er samen met partners aan nieuwe oplossingen wordt gewerkt. 

Clark voegt toe: “Wij zijn trots om deel uit te maken van het consortium dat bijdraagt aan het ‘Modular Integrated Sustainable Datacentre of the Future’ in Nederland. Samen met onze projectpartners zijn we aan het pionieren met innovatieve oplossingen voor datacenters. Dit baanbrekende project benadrukt de expertise van Deerns op het gebied van MEP-ontwerp, bouwfysica, energieconcepten en modellering van energie-efficiëntie. Deze modulaire, geïntegreerde en duurzame oplossingen zullen nieuwe maatstaven zetten voor ontwerpkwaliteit en milieuvriendelijkheid.”

Dit is hoe we de toekomst zien

De belangrijkste aspecten van het MISD-project zijn: 

 1. Innovatieve modulaire aanpak: een modulair en technologisch flexibel ontwerp, dat ruimte biedt voor steeds veranderende technologieën en milieuvriendelijke oplossingen. 
 2. Modulariteit en technologische wendbaarheid: gericht op het creëren van een modulair datacenter, dat de renovatie van kleine, vervangbare cellen, serverkasten, koelsystemen en back-ups mogelijk maakt. 
 3. Schaalbaarheid en flexibiliteit: prioriteit geven aan snelle capaciteitsuitbreiding en aanpassing van de rekenbehoeften binnen specifieke modules om de verwachte vraaggroei efficiënt op te vangen. 
 4. Onderzoek en innovatie: technologische uitdagingen aanpakken die vooruitgang in het veld belemmeren, met een datacenterontwerp dat tijdens zijn operationele levensduur upgrades kan ondergaan. 
 5. Samenwerken en experimenteren: het bevorderen van een samenwerkingsomgeving voor het experimenteren, valideren en commercialiseren van modulaire en integratieoplossingen. 
 6. Duurzaamheid en verminderde milieu-impact: het minimaliseren van de milieu- en energie footprint door het integreren van geavanceerde koeltechnieken, energie-efficiënte ontwerpen en hernieuwbare energieoplossingen. 
 7. Baanbrekende prestaties: het integreren van state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van koeling, taakplanning, energieflexibiliteit en cybersecurity om de grenzen van traditionele datacentercapaciteiten te verleggen. 
 8. Betrokkenheid op lange termijn: Deerns levert het ontwerp en de oplossing voor het datacenter Field Lab voor verder gebruik na het project, met de nadruk op doorlopend onderzoek, innovatie en praktische implementatie. 

Het baanbrekende MISD-project streeft ernaar de toekomst van datacenters opnieuw te definiëren en nieuwe maatstaven te zetten op het gebied van innovatie, duurzaamheid, energie-efficiëntie en veiligheid. Deerns is vastbesloten om de toekomst van datacenters vorm te geven door grenzen te verleggen en nieuwe technologieën te ontwikkelen voor de gegevensverwerking sector.

Let’s talk

Jonathan Clark

Data Centre Sustainability Lead

en