Terug naar insights

Tergooi

In het bosrijke gebied aan de oostzijde van Hilversum verrijst binnen enkele jaren een modern ziekenhuiscomplex naar een ontwerp van Wiegerinck. Het ziekenhuis wordt uitgerust met state-of-the-art technologie, waarmee de snelle ontwikkelingen in de medische praktijk optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Functionaliteit, comfort en patiëntenwelzijn hebben de hoogste prioriteit. Daarnaast wordt het een duurzaam gebouw en in harmonie met de natuurrijke omgeving. De kroon op het werk is de geambieerde BREEAM EXCELLENT certificering. Deerns is een belangrijke partner in het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen. Door het uitvoeren van diverse integrale studies is een veilig en comfortabel en uiterst energie-efficiënt en duurzaam ontwerp ontwikkeld.

Flexibiliteit

Om flexibiliteit te verkrijgen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, is het ruimtelijke en installatietechnische ontwerp modulair opgebouwd. De diverse bouwdelen zijn voorzien van een eigen werktuigbouwkundige en elektrotechnische techniekruimte voor onder meer energieopwekking en luchtbehandeling. Hierdoor is renovatie of zelfs afstoting van afzonderlijke bouwdelen mogelijk, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor het functioneren van de andere bouwdelen. Alleen onderdelen die worden gekenmerkt door grote schaalvoordelen, worden centraal uitgevoerd. Dit betreft het ondergrondse deel van de WKO-installatie, de aansluitingen op nutsvoorzieningen en de noodstroomvoorziening.

Betrouwbare faciliteiten

Een betrouwbare energievoorziening is vitaal voor de processen in het ziekenhuis. Voor de levering van elektriciteit wordt ieder bouwdeel voorzien van een eigen energiestation, dat wordt gevoed uit het hoofdstation via een 10 kV ringleiding. Dit systeem resulteert in een hoge mate van betrouwbaarheid, doordat elk substation van twee zijden kan worden gevoed. Aanvullend wordt er een noodstroominstallatie aangebracht, die in het geval van een netspanningsuitval het volledige ziekenhuis binnen 15 seconden van elektriciteit kan voorzien. Daarnaast wordt sommige apparatuur voorzien van een ononderbroken energievoorziening (UPS), om uitval van vitale diensten en verlies van data te voorkomen.

Energiegebruik

Om het meest geschikte energieconcept te bepalen zijn uitgebreide energieberekeningen gemaakt. De thermische-energievraag is geminimaliseerd door de gebouwschil en het klimaatsysteem zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Thermische energie wordt geleverd door een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO), in combinatie met warmtepompen en droge koelers. Om het elektriciteitsgebruik te verminderen is het verlichtingsontwerp in grote mate gebaseerd op energiezuinige LED-lichtbronnen, in combinatie met schakelingen op basis van aanwezigheid en daglicht. Ook het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren wordt geminimaliseerd, door de te conditioneren en distribueren luchthoeveelheid te beperken tot de minimale hoeveelheid die nodig is voor een goede luchtkwaliteit. Deze lucht wordt tevens ingezet voor het realiseren van een comfortabel binnenklimaat. Waar nodig kan aanvullende koeling of verwarming worden geleverd met behulp van watergedragen systemen, zoals klimaatplafonds en vloerverwarming. Energieverliezen tijdens elektriciteitstransport worden geminimaliseerd door toepassing van het 10-kV transportsysteem. Over het geheel bezien resulteert het totale energieconcept in een energieprestatie die 15% beter is dan wettelijk is voorgeschreven.

Decentrale warmtapwatervoorziening

Voor het nieuwe ziekenhuis is onderzoek gedaan naar een alternatief systeem voor de warmtapwatervoorziening. Het Deerns warmtapwaterconcept is gebaseerd op individuele warmtapwaterverwarming met behulp van elektrische doorstroomtoestellen nabij de tappunten. Centrale opwekking en een uitgebreid circulerend distributiesysteem zijn daarbij niet nodig. Het concept heeft diverse voordelen met betrekking tot eenvoud, veiligheid en beheersbaarheid. Berekeningen hebben laten zien dat het concept ook energetisch en financieel gunstig is.

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl