Terug naar insights

Sportcampus Zuiderpark

De Haagse Sportcampus Zuiderpark is een utopia voor sportliefhebbers. Op compacte wijze zijn hier een topsporthal, beachhal (met zandvloer), turnhal, dubbele breedtesporthal, dojo (judozaal), danszaal en vier gymzalen samengebracht. Het complex biedt ruimte aan zowel onderwijs, praktijkonderzoek en trainingen als voor (inter)nationale wedstrijden en competities.

De opdrachtgever wilde een gebouw dat geschikt is voor het beoefenen van (top)sport, voldoet aan de normen van de NOC*NSF, diverse leslokalen bevat én CO2-neutraal is. Dat laatste is bij een sportcomplex een uitdagende opdracht, al is het maar omdat de afmetingen van de zalen extra hoge eisen stellen aan zaken als ventilatiecapaciteit en, ook door het ontbreken van daglicht, verlichtingssterkte.

Licht, lucht en comfort

De NOC*NSF-voorschriften voor topsportzalen zijn vastgelegd in diverse boekwerken en verschillen per sport. Zo moet bij badminton de luchtstroming op het speelveld vrijwel tot nul worden gereduceerd en mag er geen verlichtingsarmatuur direct boven het veld hangen, om verblinding te voorkomen. Voor tennissen, turnen of volleybal gelden weer andere normen, tot aan de hoeveelheid licht, de temperatuur en de luchtvochtigheid toe. Tegelijkertijd is het natuurlijk zaak dat het publiek er ook comfortabel bij kan zitten. Deerns richtte de installaties zodanig in dat op al die uiteenlopende eisen kan worden ingespeeld. De beheerder maakt de topsporthal, met een publieke tribune van 3.500 stoelen, met een druk op de knop geschikt voor de toepassing van dat moment.

Een dak dat energie opwekt, water opvangt én koelte biedt

Met het oog op de duurzame ambitie herbergt de sportcampus uiteenlopende technologieën. Van zonnecollectoren voor de verwarming van het water tot installaties voor warmte- en koudeopslag en warmteterugwinning. Sensoren zorgen dat het licht in een ruimte alleen brandt wanneer er mensen aanwezig zijn en sturen het ventilatiesysteem aan op basis van het gemeten CO2-gehalte. De ruim 20.000 vierkante meter dakoppervlak is bedekt met mossedum dat én heel goed isoleert én bijzonder geschikt is voor waterberging. Ook liggen daar een duizendtal PV-panelen.

Speciaal ontwikkelde lampen

In alle sportruimtes van het complex hangen LED-verlichtingsarmaturen, óók in de topsporthal. De consequente keus voor LED-verlichting bracht een hogere investering met zich mee. Die kosten verdient de campus snel terug, met name dankzij de veel lagere onderhoudskosten.