Terug naar insights

Reinier de Graaf Gasthuis

Topklinisch opleidingsziekenhuis Reinier de Graaf heeft op zijn hoofdlocatie in Delft een nieuw ziekenhuis gebouwd: het Reinier de Graaf Gasthuis. Deze nieuwbouw is in 2015 in gebruik genomen. Mede dankzij Deerns is het ziekenhuis modern, zowel op medisch vlak als ten aanzien van duurzaamheid en bedrijfszekerheid.

Sober en doelmatig, gebaseerd op bewezen technologie

Het Reinier de Graaf bepaalde dat het nieuwe ziekenhuis sober en doelmatig moest zijn. Het ziekenhuis blijft dezelfde activiteiten verrichten, maar gaat terug van 84.000 m2 naar 56.500 m2 vloeroppervlak. Voorwaarde van het ziekenhuis is dat gebruik wordt gemaakt van beproefde technologie. Het ziekenhuis gunde de opdracht aan EGM Deerns Corsmit vof voor het ontwerp van het gebouw en de vervaardiging van aanbestedingsdocumenten en uitvoeringstekeningen. In deze vof is Deerns verantwoordelijk voor het ontwerp van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, regeltechnische en transportinstallaties.

Zuinige energiehuishouding dankzij sterk isolerende gevel en WKO

Een belangrijk uitgangspunt voor het geïntegreerde ontwerp is een duurzame energievoorziening. Zo is het gebouw voorzien van een innovatieve gevel van drielagen glas met een geïntegreerde zonwering. Deze reduceert het verbruik van warmte en koeling. De resterende warmte- en koelvraag wordt ingevuld met een WKO (warmte/koude-opslag) met warmtepompen. Piekmomenten worden opgevangen door HR-ketels (in de winter) en koelmachines (in de zomer). Klimaatplafonds verspreiden de warmte en koude in het ziekenhuis. Ze besparen niet alleen ruimte doordat ze radiatoren overbodig maken, maar zorgen ook voor een extra aangenaam comfort. Bovendien maken ze het mogelijk de koude en warmte individueel te regelen. Andere duurzame oplossingen zijn energiezuinige verlichting met daglichtafhankelijke regeling, waterbesparende toiletten en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Via het gebouwbeheersysteem kunnen energie- en watergebruik gemonitord worden.

Recycling afvalwater en vermindering van afvaltransport

Een ander uitgangspunt voor het ontwerp is duurzaam gebruik van grondstoffen. Het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis hergebruikt water dankzij de innovatieve Pharmafilterinstallatie van Pharmafilter BV. Etenswaren, infuuszakken en biologisch afbreekbaar servies worden via afvalvermalers op de afdeling vermalen en met het overige huishoudelijke afvalwater afgevoerd op de riolering. Na verwerking in de zuiveringsstraat op het terrein kan het gezuiverde afvalwater als spoelwater worden (her)gebruikt voor toiletten, de vermalers en de brandslanghaspels. Door de Pharmafilterinstallatie is er geen afvaltransport met vrachtauto’s nodig wat gunstig is voor de CO2-uitstoot. Deerns heeft de rioleringsinfrastructuur ontworpen die een goede werking van het Pharmafilter mogelijk maakt en heeft het hergebruik van het gezuiverde water geïntegreerd in het ontwerp van de waterinstallatie.

Bedrijfszekerheid

Het Reinier de Graaf Gasthuis moet te allen tijde kunnen rekenen op zijn technische installaties. Bedrijfszekerheid van installaties is daarom vereist. Deerns heeft hier op twee manieren aan bijgedragen. Enerzijds door installaties redundant uit te voeren; zo is de koelinstallatie voorzien van een extra warmtepomp en een koelmachine en droge koeler. Anderzijds door de installaties zorgvuldig te testen; een succesvolle serie tests leidde tot een geslaagde oplevering. De nieuwbouw is 28 februari 2015 opgeleverd. Op 31 augustus 2015 is het ziekenhuis in gebruik genomen. Reinier de Graaf beschikt over een ziekenhuis dat niet alleen medisch, maar ook qua duurzaamheid en bedrijfszekerheid helemaal van nu is.

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

Array