Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) biedt zorg aan zo'n 140.000 mensen uit de regio Noordoost Groningen. De zorginstelling is modern, patiëntgericht en uitgerust met een keur aan slimme en energiezuinige technologie. Deerns was verantwoordelijk voor de complete advisering van het installatieontwerp, bouwfysica en brandveiligheid voor het nieuwe ziekenhuis.

Modern en patiëntgericht

Het ontwerp van het Ommelander Ziekenhuis Groningen voorziet in een modern, patiëntgericht ziekenhuis met strakke lijnen en veel daglicht. De verschillende zorgfuncties zijn zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. De polikliniek, kliniek en de hotfloor (o.a. operatiekamers, IC’s en radiologie) hebben een eigen gebouw, met aparte logistieke stromen. Patiënten en personeel vinden er op een natuurlijke manier hun weg.

Expert Driven

Voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis is gekozen voor de Expert Driven-methode. Janneke Procee, projectleider Nieuwbouw van het OZG: “De belangen van onze patiënten staan voorop, dat is altijd het uitgangspunt geweest dus ook voor het ontwerp. Daar hadden we echter wel de juiste expertise voor nodig, want wij weten wel hoe we goede zorg moeten leveren, maar niet hoe we een nieuw ziekenhuis moeten bouwen. Die ontwerpvertaalslag konden wij niet maken, dus hebben we besloten om de kennis op te halen waar die zit: bij de experts in de markt. We wilden echt een heel nieuw ziekenhuis met de nieuwste technologieën laten bouwen.”

Slim, conceptueel en energiezuinig

Deerns was verantwoordelijk voor de complete advisering van het installatieontwerp, bouwfysica en brandveiligheid voor het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Het ziekenhuis is uitgerust met een keur aan slimme en energiezuinige technologie. Voor de centrale energieopwekking maakt het gebruik van warmte-koudeopslag met compacte, boven de grond opgeslagen tanks waarin koude en warmte wordt opgeslagen. Deerns bedacht dit duurzame concept met korte-termijnbuffers, omdat een conventionele WKO-installatie met bronnen niet mogelijk was vanwege een te hoog ijzergehalte in het water.

Splitsing van energietoevoer en redundantie

Een andere slimme oplossing is het splitsen van de energietoevoer en redundantie in de verschillende gebouwdelen: het dagbedrijf (poli’s, kantoren, entree en restaurant – bouwdeel I & II), het beddenhuis (24/7 low care) en de hotfloor met ok’s en ic’s (24/7 high care). Die verdeling maakt het mogelijk om installaties op maat te ontwerpen, afhankelijk van de aard en functies per bouwdeel. De luchtbehandeling en verlichting worden bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld in de polikliniek en de kantoren als deze niet worden gebruikt. En alleen waar borging van het primaire proces noodzakelijk is, daar wordt redundantie geleverd. Zo is de hotfloor volledig redundant uitgevoerd en zijn andere bouwdelen deels redundant. Het resultaat: minder complexe en energie-efficiëntere installaties die beter te onderhouden zijn.

Maatwerk = lagere kosten

Het maatwerk heeft duurzame voordelen én leidt tot lagere investerings- en exploitatiekosten. Hetzelfde geldt voor de keuze van één waterleidingnet, waarbij compacte elektrische geisers lokaal voor warm water zorgen. Andere energie-efficiënte oplossingen van Deerns in het OZG zijn glas met daarin zonnecollectoren, minimalisatie van luchtbehandeling door een focus op ventilatie en warmteterugwinning met behulp van warmtewielen.

Let’s talk OZG

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl