Terug naar insights

Isala Meppel: eerste all electric ziekenhuis in Nederland

Het Isala ziekenhuis wilde het eerste all electric ziekenhuis van Nederland worden. Die ambitie stelde hoge eisen aan de nieuwbouw, die van het Isala Diaconessenhuis in Meppel een van de modernste ziekenhuizen van Nederland moet maken. De belangrijkste aandachtspunten bij de nieuwbouw waren duurzaamheid, energiebesparing, hygiëne (legionellabeheersing), flexibel ruimtegebruik en comfort.

Samen met onder meer Vakwerk Architecten vormde Deerns het ontwerpteam, dat heeft gewerkt aan een realistisch en goed werkend ontwerp, conform het veelomvattende eisenpakket van het ziekenhuis.

Hoge eisen voor duurzaamheid en zorg op afstand

Het complex moest bij oplevering voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en de hoogste kwalificatie van de Milieuthermometer van het Milieuplatform Zorgsector. Daarbij moet het gebouw zelf als het ware opgaan in de omgeving. Het Isala grenst namelijk aan een gebied dat aangemerkt is als ecologische hoofdstructuur. Met als uitgangspunt het toepassen van zo veel mogelijk duurzame materialen.

Het thema ‘Zorg op afstand’, ook wel connected care of e-health genoemd, heeft een prominente plaats in het zorgaanbod. Daarom was het zaak de indeling van de poli-afdelingen en de ICT-infrastructuur hierop aan te passen. Belangrijk aandachtspunt was een flexibel en efficiënt ruimtegebruik, volgens de principes van het lean-led hospital design. Vanuit de gedachte dat het mogelijk is om nieuwe eisen en behoeften in de toekomst snel en zonder dure verbouwingen te verwerken in het ziekenhuis. Om die reden wenste Isala ook standaardformaten voor de ruimtes in het gebouw, wat betekent dat het installatieontwerp moet voorzien in toekomstige veranderingen. In het licht van de focus op connected care zijn daarom ook ICT-voorzieningen in de ruimtes belangrijk, zodat artsen op afstand kunnen beoordelen hoe de situatie van patiënten thuis is.

Deerns: ontwerp en directievoering

Deerns heeft binnen het bouwteam het ontwerp (opstellen TPVE, VO en DO) voor het klimaatsysteem, de installaties, akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid verzorgd. Tijdens de realisatie van de nieuwbouw vervulde Deerns de rol van directievoerder.

Om verspilling tegen te gaan, stemmen we met een smart building-systeem de energie voor verwarming en verlichting af op het ruimtegebruik. Een WKO-installatie met bodemopslag en warmtepomp vult de energiebehoefte aan, en er worden zonnepanelen geïnstalleerd. Een speciaal, legionellaveilig concept van Deerns verhit het tapwater, waarbij een elektrisch doorstroomapparaat elk tappunt van warm water voorziet. Dit concept zorgt voor een goede legionellabeheersing en voorkomt distributiewarmteverlies.

Voor de afronding van het ontwerp hebben we een mock-up gemaakt om vast te stellen of de looproutes en indeling van de ruimten efficiënt zijn en geen knelpunten bevatten. De geplande indeling van delen van het ziekenhuis is in een loods nagebouwd (in karton) en door het medisch personeel getest.

Ziekenhuis vol specialistische techniek

Bij oplevering in 2021 voldoet het ziekenhuis, mede door alle specialistische techniek, aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing hygiëne (legionellabeheersing) en comfort. Ook zijn de ruimtes flexibel te gebruiken en eenvoudig aanpasbaar voor toekomstige zorgbehoeften.

Het nieuwe ziekenhuis is gespecialiseerd in laagcomplexe, planbare en chronische zorg. Op de locatie van Isala in Zwolle ligt de focus op specialistische zorg. In Meppel blijft spoedzorg aanwezig en het nieuwe gebouw beschikt derhalve over een intensive care-afdeling. Ook externe aanbieders van zorg krijgen een ruimte in de nieuwbouw.

Let’s Talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

Array