Terug naar insights

Deerns loopt voorop in biocontainment bij CReSA

Deerns ontwikkelt biocontainmentdiensten voor een nieuw state-of-the-art laboratoriumgebouw voor CReSA in de buurt van Barcelona.

Het Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CReSA) richt zich voornamelijk op onderzoek naar diergezondheid, met een speciale aandacht voor ziektes die op mensen kunnen worden overgedragen. Het CReSA-laboratorium is gevestigd op een bruisende onderzoekscampus in de buurt van Barcelona en maakt deel uit van een groter ecosysteem dat gewijd is aan wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Het onderzoek richt zich op ziekteverwekkers die via inademing ernstige of zelfs dodelijke ziektes kunnen veroorzaken. Laboratoria moeten daarom voldoen aan strenge veiligheidsnormen en beschikken over een gespecialiseerde infrastructuur en protocollen om zowel het personeel als de omgeving te beschermen. Hier speelt biocontainment engineering een cruciale rol.

Hier zorgt samenwerking voor vertrouwen

Xavier Zanón, Life Science Advisor bij Deerns Spanje, vertelt dat Deerns door drie bouwbedrijven werd benaderd naar aanleiding van de aanbesteding voor het CReSA-project, die allemaal geavanceerde biocontainmentontwerpen in hun voorstel wilden opnemen. Dit onderstreept de expertise van Deerns en onze reputatie als betrouwbare partner op dit gebied.

Kenmerkend voor de samenwerking tussen Deerns en de klant is de hoge mate van kennisdeling en vertrouwen. CReSA brengt veel ervaring op het gebied van biocontainmentpraktijken met zich mee en levert waardevolle inzichten die de samenwerking verder versterken en het onderlinge vertrouwen bevorderen.

Het collaboratieve karakter van het biocontainment ontwerpproces blijkt ook uit het partnerschap tussen de biocontainmentmanager van CReSA en diens tegenhanger bij Deerns. Samen bepalen zij de ontwerpparameters, voeren uitgebreide risicoanalyses uit en zorgen ervoor dat alle relevante voorschriften en normen worden nageleefd.

De biocontainmentdiensten van Deerns in beeld

De overkoepelende doelstelling van biocontainment is de bescherming van mens en milieu, wat meerdere prioriteiten met zich meebrengt:

  • Bescherming van laboratoriumpersoneel
  • Voorkomen dat bepaalde stoffen in het milieu terechtkomen
  • Naleving van relevante regelgeving en normen

De biocontainmentmaatregelen worden aangepast aan het risico van de pathogenen waarmee gewerkt wordt, en zijn ingedeeld in bioveiligheidsniveaus (BSL). Het CReSA-laboratorium voldoet aan de strenge eisen van bioveiligheidsniveau 3 (BSL-3), wat noodzakelijk is om te werken met micro-organismen die ernstige, en soms dodelijke, ziektes kunnen veroorzaken door inademing.

Context en streven naar veiligheid

Rond het CReSA-laboratorium bevinden zich faciliteiten voor de ontwikkeling van micro-elektronica, diergeneeskunde en landbouweconomie.

De CReSA-faciliteit beslaat drie verdiepingen van elk zo’n 900 m². De begane grond is ingericht met laboratoria en dienstruimten; op de eerste verdieping bevinden zich meer laboratoria en gemeenschappelijke ruimtes; de technische diensten die essentieel zijn voor de ondersteuning van de laboratoria zijn op de tweede verdieping ondergebracht. Het ontwerp biedt mogelijkheden om uit te breiden naar het dak met voorzieningen zoals vergaderzalen, eetgelegenheden, seminarruimtes en een daktuin.

In het domein van biocontainment in laboratoria is een duidelijke afwijking te zien van conventionele ontwerpprincipes: veiligheid krijgt voorrang boven budgettaire beperkingen en esthetische overwegingen.

Zanón zegt: “We hebben het voorrecht om samen te werken met een architect die de complexe ontwerpmethodologieën begrijpt die kenmerkend zijn voor biocontainmentfaciliteiten. Eduardo Talon beschikt over ruime ervaring in dit vakgebied en we hebben eerder al succesvolle projecten met hem afgerond. Samen zijn we in staat om de beste oplossingen te bieden.”

Duurzaamheid is een andere belangrijke factor bij de biocontainmentpraktijken van het CReSA-laboratorium. Hoewel veiligheid altijd voorop staat, worden er waar mogelijk duurzame oplossingen geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan de vroegtijdige integratie van duurzaamheidsconcepten in de ontwerpfase en de naleving van certificeringsrichtlijnen zoals BREEAM en LEED.

Drie barrièresystemen

Er zijn drie verschillende barrièresystemen die worden ingezet om biocontainment te waarborgen:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidskasten en isolatiesystemen.
  • Luchtbehandelingssystemen, ontworpen met verschillende drukcascades van laboratoria naar aangrenzende ruimtes.
  • Sterilisatie (bijv. chemisch of thermisch) voor alle ruimtes waar mensen of samples tussen laboratoria bewegen.

Het is cruciaal om redundantie in te bouwen in de systeemontwerpen zodat veiligheid altijd gewaarborgd is. Back-upsystemen zijn aanwezig om de impact van onvoorziene storingen of defecten te minimaliseren, en continuïteit en bescherming tegen potentiële gevaren te garanderen.

Ontsmetting van afval

Daarnaast moet al het afval dat de faciliteit verlaat, worden ontsmet. Dit gebeurt op drie manieren:

  • Vloeistoffen worden chemisch behandeld.
  • Vaste stoffen worden in ultrakoelers bewaard alvorens ze chemisch behandeld worden.
  • Alle uitlaatsystemen voor lucht en gas worden voorzien van dubbele filtratie.

Tijdlijn en teamdynamiek

Deerns werkt momenteel aan het basisontwerp, de bouwvergunningen en het gedetailleerde ontwerp van het project. Dit proces zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen. Zodra de bouwdatum is vastgesteld, zal het constructiemanagement ongeveer twee jaar duren.

Voor het CReSA-laboratorium is een gespecialiseerde werkgroep opgericht, die bestaat uit ingenieurs met uitgebreide ervaring in biocontainmentprojecten. Bovendien wordt elke ontwerpbeslissing grondig beoordeeld door een panel van drie quality assurance experts bij Deerns, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Spanje. Dit zorgvuldige proces waarborgt de hoogste veiligheidsnormen..

De aanpak van het CReSA-laboratoriumproject door Deerns Spanje weerspiegelt ons streven naar hoogwaardige biocontainment engineering. Met samenwerking, expertise en een sterke focus op veiligheid, is Deerns toegerust om een ultramoderne faciliteit te leveren die wetenschappelijk onderzoek bevordert en tegelijkertijd mens en milieu beschermt.

Let’s talk