Terug naar insights

Deerns en STM: Op weg naar CO2-neutraal

Deerns gaat STMicroelectronics ondersteunen bij het streven van de halfgeleidergigant om in 2027 CO2-neutraal te zijn.   

STMicroelectronics (STM) is een multinationale technologiegigant die baanbrekend werk verricht op het gebied van halfgeleidertechnologieën. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd om uiterlijk in 2027 CO2neutraal te zijn. Deerns’ aanstelling om maatregelen te identificeren voor de uitvoering van deze belofte in drie STM-faciliteiten in Italië onderstreept Deernsbetrokkenheid bij toonaangevende duurzaamheidsinitiatieven binnen de halfgeleiderindustrie. 

" Voor Deerns markeert dit CO2-neutraliteitsproject een belangrijke mijlpaal in ons streven naar een slimmere, groenere en schonere toekomst. We zullen de halfgeleidersector blijven ondersteunen bij het behalen van de net zero doelstellingen.
Reiner Richters Strategic Consultant bij Deerns

Richters en Fabio Fasanella, projectmanager bij Deerns, leiden het Deerns-team bij de afronding van een haalbaarheidsstudie van geïdentificeerde maatregelen die moeten worden geïmplementeerd. De primaire focus ligt op het behalen van de CO₂-doelstellingen, terwijl de return on investment (ROI) en de impact op de bedrijfsvoering worden beoordeeld. Er wordt ook gewerkt aan het upgraden van bestaande koelsystemen, die cruciaal zijn om de gecontroleerde temperatuur van de productieruimten op 21°C te houden.  

De nadruk ligt op energieterugwinningssystemen om warmte in de HVAC-systemen van cleanrooms te hergebruiken. 

CO2-neutraliteitsprojecten in Italië  

STMicroelectronics heeft productiefaciliteiten in Agrate, Castelletto en Catania in Italië met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 60.000 m2 aan cleanrooms. De toename van de productiecapaciteit in de halfgeleidersector heeft onvermijdelijk geleid tot een overeenkomstige stijging van de bouw- en bedrijfsemissies. Halfgeleiderfabrikanten worden aangespoord om hun inspanningen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te intensiveren en te streven naar een CO2-voetafdruk van netto-nul in hun hele toeleveringsketen. STM’s compromisloze streven naar net zero uitstoot omvat de volgende strategische maatregelen:  

  • Vermindering van directe emissies via reductie- en vervangingsstrategieën  
  • Het verbeteren van de elektrische energie-efficiëntie en het gebruik van schone energiebronnen  
  • Gebruikmaken van de toeleveringsketen, inclusief het beheer van grondstoffen, chemicaliën en gassen, met als doel de uitstoot in de hele waardeketen te beperken. 

Best practices en innovatie  

De essentie van innovatie ligt in het omarmen van een holistische methodologie om het energieverbruik van koelmachines te verminderen en tegelijkertijd de complexiteit van warmteoverdracht aan te pakken. Alle systemen moeten naadloos op elkaar aansluiten om aanzienlijke reducties in CO2-emissies te bereiken, een prestatie die mogelijk wordt gemaakt door onze allesomvattende aanpak die best practices boven hightech oplossingen stelt.  

Richters legt uit: “De verwarmings- en koelstrategieën voor dit project zijn vooral gericht op het maximaliseren van energiebesparingen. In de toekomst zou de integratie van slimme gebouw- en processystemen als volgende stap kunnen worden toegevoegd in het masterplan voor de renovatie of vervanging van gebouwen.   

“Het toepassen van dergelijke innovaties brengt inherente uitdagingen met zich mee binnen bestaande faciliteiten, gezien de complexe interconnectiviteit.  Desondanks beschouwen we de overstap naar slimme infrastructuur als een essentiële vooruitgang.” 

Allesomvattend projectbeheer  

Oplossingen moeten worden afgestemd op bewezen technologieën en zorgen voor een naadloze integratie zonder de productiecontinuïteit te verstoren. Daarom is de samenwerking met klanten cruciaal, evenals een nauwe afstemming en intensieve communicatie gedurende het upgrade proces. Dit vraagt om een praktische en oplossingsgerichte benadering.  

De belangrijkste uitdagingen voor het Deerns-team zijn onder andere:  

  • Het garanderen van compliance door te controleren of aan alle vereisten is voldaan  
  • Het verkrijgen van nauwkeurige “as-built” informatie voor bestaande faciliteiten  
  • De activiteiten van de klant en de fijne kneepjes van bestaande systemen begrijpen 
  • Nieuwe initiatieven naadloos integreren met bestaande systemen  
  • Risico’s identificeren, beoordelen en beperken 

Gezien de risico’s die inherent zijn aan het upgraden van bestaande faciliteiten, is nauwgezet projectmanagement noodzakelijk. Het hele proces, van het initiële ontwerp tot de projectuitvoering, validatie, kwaliteitscontrole en inbedrijfstelling, staat onder toezicht van Deerns om ervoor te zorgen dat de beloofde resultaten worden behaald. Het ontwikkelen van een uitgebreide risico-inventarisatie, inclusief strategieën voor risicobeperking, en het monitoren van het project na oplevering om te verzekeren dat doelstellingen consistent worden bereikt, benadrukt de holistische aanpak van Deerns en betrokkenheid bij het volledige proces. 

Samenwerking is de sleutel  

Deerns staat bekend om zijn proactieve houding bij het delen van informatie en kennis die is opgedaan tijdens tientallen jaren ervaring in de duurzaamheid- en elektronicasector. Deze benadering komt duidelijk naar voren in Deerns’ samenwerking met het STM-projectteam.  

Richter: “Onze nadruk op internationale samenwerking in combinatie met lokale partnerschappen stelt ons in staat om hoogwaardige oplossingen te creëren die het beste passen bij de lokale omstandigheden. We hebben de productie-, inkoop- en facilitaire processen van STMicroelectronics volledig in kaart gebracht om te zorgen voor efficiënte communicatie en een goede verstandhouding op alle niveaus. 

Let’s talk

Reinier Richters

Strategisch adviseur

nl