Carrière

Deerns Concept Studio

Technische ontwerpvaardigheden moeten worden aangevuld met creatief denken en communicatieve vaardigheden.

Jaarlijks doen 20 deelnemers uit zes landen mee aan de Deerns Concept Studio om deze vaardigheden te leren. Tij­dens het pro­gram­ma ko­men de deel­ne­mers zes keer bij elkaar en leer je je internationale collega’s kennen. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. Denk hierbij aan presentatietechnieken, info sketching en persoonlijk leiderschap. Een vast on­der­deel van het pro­gram­ma is het op­los­sen van een ech­te prak­tijk­ca­se. Zo leer je out of the box te den­ken en te ont­wer­pen. Een van cases die de deel­ne­mers aan de Deerns Con­cept Stu­dio heb­ben op­ge­lost is de ca­se van Tech­no­lab Lei­den. Lees meer over onze case Technolab.

Technolab Leiden

Ben jij gebouwd voor Deerns?

Let’s talk people

Renée Soetekouw

Manager People and Culture Nederland

Array