Terug naar Expertises

Beveiliging

Het is de kunst om die veiligheid te realiseren, die past bij het risico dat een bedrijf of organisatie loopt. Deerns zet techniek slim in om de juiste veiligheid te realiseren. Voor het opstellen van een veiligheidsplan brengen we de elektronische, bouwkundige en organisatorische aspecten in kaart en stemmen die op elkaar af. Om tot een integraal pakket aan beveiligingsmaatregelen te komen maken we o.a. gebruik van de Haagse Methodiek. Hiermee worden risico's en maatregelen ter voorkoming van incidenten zo beschreven, dat deze geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor de organisatie. In onze adviezen houden we rekening met de eisen en voorschriften vanuit wet- en regelgeving, verzekeraars en die van uw eigen organisatie.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • Programma van Eisen/Uitgangspuntendocumenten voor beveiligingsinstallaties
  • Masterplan beveiliging
  • Opstellen integrale (bouw en installatie) beveiligingsconcepten
  • Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van beveiligingsinstallaties
  • Beveiligingsaudits bestaande bouw
  • Technical Due Dilligence (TDD), inclusief 100% opnames en inspecties