Terug naar insights

Deerns iD magazine – 17

De nieuwe editie van ons Deerns iD magazine staat vol met spraakmakende artikelen. Zo belichten we een aantal bijzondere projecten, waaronder het verbouwde Anne Frank Huis, dat op 22 november jl. door koning Willem Alexander is geopend.

In het artikel over het Anne Frank Huis gaat de aandacht vooral uit naar de speciaal ontwikkelde vitrine voor het dagboek van Anne Frank. Door intensieve samenwerking tussen veel partijen is een bijzondere vitrine ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat dit bijzondere dagboek nog jaren aan het publiek getoond kan worden. Ook staan we stil bij een ander bijzonder museum: het Nationaal Monument Kamp Amersfoort dat een ondergronds museum bouwt om de herinnering aan de oorlog levend te te houden. Herinnering en bespiegeling staan hierin centraal.

Maar ook kijken we terug op het relatie-event dat wij organiseerden in het kader van ons 90-jarig bestaan in 2018.

Deerns iD Magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid via controlled circulation. Ontvangt u ons magazine nog niet? Abonneer u dan hier.