Terug naar insights

Zernikecampus Hanzehogeschool Groningen

Het campuscomplex op het Zernikeplein 7 (ZP7) van de Hanzehogeschool te Groningen wordt getransformeerd in een nieuwe en duurzame leeromgeving van ruim 30.000 vierkante meter. De nieuwe situatie wordt aanzienlijk verbeterd en verduurzaamd en heeft na voltooiing weer een invulling die zich kan meten met de hedendaagse stand van de techniek. De realisatie van het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, omdat de school in gebruik blijft. Significant detail van de verbouwing is het aardbevingsbestendig bouwen. JHK Architecten tekende voor het ontwerp en Deerns is als adviseur voor de installatietechniek en duurzaamheid betrokken bij het project dat volledig gasloos en aardbevingsbestendig is ontworpen.

Het op ZP7 gelegen complex De Van Olst Toren en de bouwdelen eromheen ondergaan de komende jaren een totale metamorfose door een combinatie van nieuw- en verbouw en renovatie met vernieuwde voorzieningen zoals een Conferentieruimte, Mediatheek en een Grand Café. Diverse ontmoetingsplekken en mooie binnenhoven maken onderlinge contacten leuker en makkelijker. Het plan voor ZP7 biedt huisvesting aan vijf verschillende studierichtingen: Marketing Management, Financieel Economisch Management, Rechtenstudies, International Business en Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Daarnaast huisvest het plan kantoorruimte voor diensten en staven en een breed scala aan campusbrede voorzieningen. Deze functies krijgen ieder hun eigen, herkenbare plek in het gebouw met ruimte voor expressie. Campusbrede functies bevinden zich op de begane grond, in en rondom de hoofdassen – zoals de kenniscentra, foyers, informatiecentra en expositieplekken. Deze vormen samen een uitnodigend, levendig hart van zowel het gebouw als van de campus. Algemene studieplekken en lokalen zijn gehuisvest op de eerste verdieping en zijn zichtbaar door vides aan de ruimtelijke boulevard. Hetzelfde principe geldt ook op de tweede verdieping, waar studierichtingen de mogelijkheid krijgen hun eigen identiteit naar voren te brengen. De diensten en staven gaan gezamenlijk in de bestaande toren werken.

Beperking CO2-uitstoot en gasloos ontwerp

Deerns is als adviseur voor de installatietechniek en duurzaamheid betrokken bij het project dat onder andere op basis van Frisse scholen wordt ingevuld en tevens gasloos en aardbevingsbestendig is ontworpen. Deerns adviseert enerzijds over de ontwikkeling van de nieuwbouwdelen en anderzijds over het optimaliseren en vernieuwen van de bouwdelen welke gerenoveerd worden. De Hanzehoge school heeft de ambitie om de CO2-uitstoot tot een absoluut minimum te beperken, vertelt project engineer Peter Verhaar. “Dat betekent dat het Trias Energetica-principe de basis is van ons ontwerp. Dus: het fors reduceren van de energievraag en de behoefte die overblijft zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk inrichten.”

Faseringsplan

ZP7 betreft de grootste faculteit van de Hanzehogeschool. Sloop van één of meerdere bouwdelen heeft daardoor een significante impact op het kunnen huisvesten van de onderwijsbehoefte. Gedurende het gehele ontwerp is daarom uitvoering aandacht besteed aan een integraal faseringsplan met als doel deze impact te minimaliseren en de noodzaak voor tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te reduceren. De student staat voorop, en moet gedurende het langlopende traject zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Deerns heeft hierbij intensief bijgedragen aan een faseringsplan waarbij een optimum is ontwikkeld tussen enerzijds minimaliseren van noodzaak voor tijdelijke huisvesting en anderzijds het voorkomen van bijvoorbeeld tijdelijke installaties. Mede op basis van het installatieaspect is daarmee het volume van de diverse fases geoptimaliseerd. Hieruit is een installatie ontwerp ontstaan welke volledig is afgestemd op de gehanteerde fasering en welke een hoge mate van flexibiliteit toestaat voor het in en uit gebruik nemen van de diverse te (ver)bouwen bouwdelen.

Let’s talk Zernikecampus Hanzehogeschool

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl