Terug naar insights

Stadskantoor Delft

Het nieuwe Stadskantoor van Delft moest het visitekaartje van de stad worden. De ambitie van de gemeente Delft was een gebouw te creëren waarin inwoners, reizigers en werknemers samen zouden komen. Het ontwerp moest passen bij de karakteristieke historische binnenstad en bij het innovatieve, toekomstgerichte kenmerk van Delft. De locatie moest bovendien een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor ondernemers en uitstekend bereikbaar zijn voor reizigers. Bij de ontwikkeling van het Stadskantoor in het hart van de Delftse spoorzone legde de gemeente Delft bovendien een hoge energie-ambitie. Vanuit deze prestigieuze opgave ontwierp Mecanoo het bovengrondse complex voor het stadskantoor met de stationshal. Deerns ontwierp de technische installaties voor zowel het stationsgebouw als het stadskantoor.

Energiezuinig ontwerp met aandacht voor daglicht

Deerns adviseerde over de opbouw en vorm van de gevel en het gebouw, het te gebruiken glaspercentage en het maximaliseren van de lichttoetreding met minimale warmteontwikkeling. Al deze aspecten moesten op elkaar worden afgestemd om de gevraagde energiebesparing te kunnen realiseren. Ook adviseerde Deerns over de diverse installatieconcepten. In de praktijk betekende dit dat de glazen gevel een optimale verhouding kreeg tussen ‘open’ en ‘dicht’: er komt voldoende daglicht binnen, zonder dat de ruimte te veel opwarmt door de zon. Om verder energie te besparen, koos Deerns voor daglichtgestuurde verlichting en kreeg het complex een warmte- en koude-opslaginstallatie. Deze duurzame klimaatinstallatie met lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling maakt onder andere gebruik van restwarmte uit rioolwater en centrale computers. Ook liggen op het dak van het gebouw zonnepanelen, die 20% van de totale benodigde energie voor het complex leveren.

Stadskantoor als centrum van dynamiek en ontmoeting

De combinatie van een gemeentehuis en een stationshal in één, bovenop een ondergronds station, is uniek. Het gebouw vormt de schakel tussen de binnenstad en de omliggende woonwijken. De nieuwe stationshal met de opvallende glazen gevel zit aan de kant van de binnenstad. De aansluiting met het openbaar vervoer van Delft is uitstekend; reizigers bereiken met gemak de winkels en de ondergrondse perrons en fietsenstalling. Wanneer reizigers met de roltrap omhoog gaan, ontvouwt zich boven hen het gewelfde plafond met een historische Delftse plattegrond, terwijl aan de wanden van de hal een moderne interpretatie van Delfts Blauw is te zien. De stationshal is door een glazen wand gescheiden van de publiekshal en is een onderdeel van het stadskantoor, dat ook de eerste, tweede en derde etage van het gebouw beslaat. Het kantoor is een aaneenschakeling van tuinen, stilteplekken, contactplaatsen en vergaderruimtes en kan flexibel ingedeeld geworden. Het stadskantoor biedt daarmee een prettige werkplek voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie, die door de ligging uitstekend te bereiken is. Bij de nieuwe publieksbalies kunnen inwoners van Delft terecht om hun gemeentezaken te regelen. Door de energiebesparende installaties presteert het gebouw 35% beter dan de wettelijke EPN-norm. Het ontwerp is bovendien in 2010 bekroond met een Good Green Design Award. Het complex past bij het karakter van de stad en het voldoet aan de hoge duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Let’s talk Stadskantoor Delft

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

Array