Terug naar insights

Nieuw duurzaam hoofdkantoor ING in Amsterdam

De Amsterdamse Bijlmer is een opvallende aanwinst rijker. Begin 2020 opende het nieuwe hoofdkantoor van ING, dat is ontworpen door Benthem Crouwel Architects de deuren. Met een oppervlakte van bijna 40.000 m2 een van de grootste gebouwen op de toekomstige ING-campus aan de Bijlmerdreef. Deerns was verantwoordelijk voor het installatieadvies.

Het vijf verdieping tellende pand – met flexibele werkplekken voor ongeveer 2.800 mensen – voldoet aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid, waaronder gerecycled beton, 2.100 zonnepanelen en een koelsysteem op basis van lokaal oppervlaktewater. Mede hierdoor heeft dit pand het hoogste duurzaamheidslabel ontvangen: BREEAM Outstanding.

Verbindende factor

In de jaren na de wereldwijde financiële crisis heeft ING zijn identiteit herzien en de relatie met zijn klanten geëvalueerd. Vanuit die analyse ontstond de behoefte om de publieke representatie van de bank ook te vertalen in een nieuw te bouwen hoofdkantoor. Een gebouw dat aansluit op de wensen van de moderne werknemer, de duurzame ambities van de organisatie illustreert én een verbindende factor is in de omgeving.

Deerns van start tot finish betroken

Dankzij een slim ontwerp is het nieuwe hoofdkantoor een ‘gezond’ gebouw met veel daglicht, ruimtelijkheid en veel contact met buiten. De atria van beide bouwdelen zijn het hart. Ze spelen een belangrijke rol in de duurzame energiehuishouding van het gebouw, vormen de verbinding tussen verschillende werkomgevingen en moedigen aan tot informele ontmoetingen. De gebruikers van het hoofdkantoor staan hier centraal. Via het glazen dak dringt er in ruime mate natuurlijk licht diep het gebouw binnen. Dit is een voorwaarde voor de aan het atrium grenzende werkplekken, maar daarnaast heeft het daglicht vanzelf¬sprekend ook een positief effect op de verblijfskwaliteit van het atrium zelf.

De voorzieningen zijn gericht op het verstandig en efficiënt (her)gebruiken van eindige bronnen, het beperken van het energiegebruik en op toekomstbestendigheid.

Deerns heeft tijdens dit project, van start tot finish, verschillende rollen vervuld. Onze specialisten stelden het ontwerp op van werktuigkundige, elektrotechnische, regeltechnische en transportinstallaties, boden ondersteuning tijdens de aanbestedingsfase en de realisatiefase.

Let’s talk ING

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl