Terug naar insights

Maria Montessori Radboud Universiteit

Vlak nadat de combinatie Inbo/Croes/Deerns de renovatie van Tandheelkunde had afgerond ontwikkelde de Radboud Universiteit een nieuw project: de Faculteit Sociale Wetenschappen, later omgedoopt tot Maria Montessorigebouw. De doelstellingen voor het gebouw waren eenvoudig te formuleren, maar lastiger te realiseren. Het moest een zo open mogelijke structuur worden, transparant en qua energieverbruik bij de best scorende onderwijsgebouwen van Nederland behoren. Dit passend in de filosofie van de Radboud Universiteit. Met het team zijn we voor de tweede winst gegaan en met succes. Omdat het team al volledig op elkaar was ingespeeld en de opdrachtgever al meer dan goed kende, zijn wij de vraag met volle overtuiging aangegaan en hebben geleverd.

In de basis is door Inbo een gebouw ontworpen waarin transparantie met een hoofdletter wordt geschreven: er is zeer veel glas. Om oververhitting te voorkomen vraagt deze transparantie om effectieve maatregelen. In eerste instantie is dit gedaan door eenvoudige zonweringsoplossingen in de gevel. Maar ook het klimaatsysteem draagt bij. Klimaatplafonds pasten niet in het budget; in plaats daarvan is een vloerkoelings- en verwarmingssysteem ontworpen. Warmte door invallende zonstraling op de vloeren wordt daardoor direct afgevoerd en waardoor het klimaat comfortabel. De transparantie wordt verder verstrekt door de grote atria. De atria maken het mogelijk dat het gebouw een goede verhouding gevel versus vloeroppervlakte kent wat belangrijk is voor de reductie van de energievraag. Een ander belangrijk element in het bereiken van de energiedoelstelling is dat klimaat gebruiker volgt: wanneer er geen gebruiker is schakelt de ventilatie naar een laag niveau en de verlichting uit. Hetzelfde geldt als er een raam wordt opengezet (wat nagenoeg overal kan).

De opwekking van warmte en koude is een project op zich. Het gebouw wordt gekoppeld aan een warmte/koudenet voor de hele campus, dat door de bouw van Maria Montessori voorzien wordt van twee extra warmtepompen. Deze maken het mogelijk dat energie wordt uitgewisseld tussen de verschillende gebouwen. Regeling hiervan vindt op effectieve en voorspellende wijze plaats door middel van een smart grid. Hierdoor zijn de energieopwekking en het gebouw zelf enorm efficiënt. De vele zonnepanelen maken de cirkel rond; zij zorgen voor een belangrijk deel van de elektravraag. Dit leidt ertoe dat er een verwachte energiebesparing van circa 75% is ten opzichte van het oude Maria Montessorigebouw.

De Radboud Universiteit heeft met het Maria Montessorigebouw de parel op de kroon gerealiseerd. Een gebouw dat bijdraagt aan de strategie van de universiteit, het realiseren van a significant impact. Direct door studenten een comfortabele en inspirerende studieomgeving te bieden en indirect door de hoge mate van energiebesparing.

Let’s talk Maria Montessori

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl