Terug naar insights

ESP Lab TU Delft

Het Electrical Sustainable Powerlab (ESP Lab) is een flexibel, modern en dynamisch laboratorium van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) van de TU Delft. Het ESP Lab heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van een duurzame en intelligente elektriciteitsvoorziening voor Nederland. Het ESP Lab is uniek: er zijn geen hoogspanningslaboratoria waar dergelijke verschillende onderzoeken samen in één ruimte plaatsvinden.

Voorkomen van trillingen

Dit zorgde voor zeer specifieke uitdagingen zoals het voorkomen van trillingen en elektromagnetische beïnvloeding ten opzichte van de verschillende onderzoeksopstellingen. Uitdagingen die door een zeer intensieve samenwerking tussen de TU Delft, HP architecten en Deerns een voor een zijn opgelost en hebben geresulteerd in een laboratorium dat zijn gelijke niet kent. Deerns is daarbij ingeschakeld voor het advies, ontwerp en toezicht van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie, ICT, brandveiligheid en bouwfysica en belangrijke monitoringsinstallaties. Dit geheel inclusief advies over magnetische afscherming en kooien van Faraday. Ook hebben wij specifieke gebruikersinstallaties geadviseerd, waaronder de laboratoriuminrichting van de dry- en oilsample laboratoria, DC (gelijkstroom)-distributienet en de opwekking en regeling van de hoogspannings- en infrastructuurtestopstellingen. Een combinatie van gebouw- en gebruikersadvies in ultieme vorm.

Kooien van Faraday voor afscherming apparatuur

Vanuit gebruiksperspectief is een totale magnetische scheiding tussen laag- en hoogspanningstestzones essentieel. Hierbij is wel rekening gehouden dat de magnetische scheiding alleen een technische scheiding is en geen barrière vormt voor persoonlijke interactie tussen wetenschappers, (post)docs en studenten. Essentieel is ook het ontwerp van trillingvoorzieningen; kleine trillingen kunnen metingen aan onderzoeksopstellingen volledig verstoren en moeten worden voorkomen. Wij hebben onderzocht en geadviseerd hoe dit te minimaliseren. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande, zeer omvangrijke (tot wel 18 meter hoog) en unieke testopstellingen van het laboratorium. In de kelder van het gebouw zijn verschillende kooijen van Faraday ontworpen voor zeer specifieke opstellingen van materiaalonderzoek en afscherming van zeer specifieke apparatuur. In totaal is circa 800 vierkante meter aan afscherming ontworpen. Er is een regulier gezoneerd klimaat- en elektrasysteem ontworpen, waarbij de zonering dient voor het realiseren van flexibiliteit en het voorkomen dat magnetische scheiding wordt doorbroken.

Efficient en flexibel

Voor de gebruikers is een uniek gebouw is ontstaan, met vele testmogelijkheden zonder dat al die testmogelijkheden op zichzelf continu aangepast moeten worden aan specifieke eisen. Dit leidt tot meer efficiënte en flexibiliteit in onderzoek, waardoor de gebruikers hun leidende positie kunnen verstevigen. Een uniek gebouw, gerealiseerd met unieke kennis, voor een unieke gebruiker.