Terug naar insights

Deerns ontwerpt hypermoderne cleanroom bij DTU Nanolab

Deerns ontwerpt een hypermoderne cleanroom voor de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) die de R&D-capaciteiten voor nanofabricage aanzienlijk zal verbeteren.

Dankzij de multidisciplinaire expertise en ervaring van Deerns in de sectoren Life Sciences en Electronics kan DTU, een prestigieuze instelling die bekend staat om hun prestaties op het gebied van technisch en technologisch onderzoek, rekenen op end-to-end ondersteuning. De universiteit heeft opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe state-of-the-art cleanroom voor DTU Nanolab, het nationale centrum voor nanofabricage en -karakterisering in Denemarken. Deze nieuwe faciliteit, die grenst aan een bestaande cleanroom, zal onderzoek naar de volgende generatie microchips op nanoschaalniveau mogelijk maken.

DTU Nanolab is een open onderzoekscentrum dat zowel academische als commerciële instellingen bedient. Het biedt onderdak aan cleanroomfaciliteiten van 1.350 m² met geavanceerde verwerkingsapparatuur en negen geavanceerde elektronenmicroscopen. De nieuwe cleanroom, die ongeveer 650 m² beslaat en in een toekomstige fase met nog eens 250 m² wordt uitgebreid, zal de onderzoeksmogelijkheden van DTU Nanolab vergroten en de Europese inspanningen in de elektronicamarkt en halfgeleiderindustrie ondersteunen.

Ontwerpuitdagingen overwinnen met een strakke planning

De afgelopen 18 maanden heeft Deerns geholpen met het opstellen van gebruikerseisen en ontwerpcriteria.

“De samenwerking tussen de Deense en Nederlandse teams illustreert de synergie tussen de twee landen, waarbij hun sterke kanten worden ingezet om een gemeenschappelijk doel te bereiken”, zegt Eric Stuiver, Sector Director Electronics bij Deerns. “Deze gezamenlijke aanpak is gestoeld op efficiëntie en een vergelijkbare werkcultuur.”

Deze collaboratieve aanpak en de brede expertise van Deerns in verschillende engineeringdisciplines hebben aanzienlijk bijgedragen aan het succes van het project. Het project ging in november 2023 van start.

Deerns voltooide het conceptontwerp in april en ging daarna over naar de basisontwerpfase, die loopt tot augustus, gevolgd door een beoordelingsproces voor de aanbestedingsfase. Het project wordt naar verwachting in 2026 opgeleverd. Dit vraagt om een strakke planning, waarbij de graafwerkzaamheden parallel aan de aanbestedingsfase plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de deadlines worden gehaald.

Deerns voltooide het conceptontwerp in april en ging daarna over naar de

De belangrijkste ontwerpuitdagingen voor het team zijn:

 • Flexibiliteit en toekomstbestendigheid: De snel veranderende cleanroomindustrie vereist een ontwerp dat relevant blijft voor de komende 10-15 jaar. Kleinere chips vereisen grotere, meer energie-intensieve faciliteiten, dus het ontwerp moet energie-efficiëntie in balans brengen met markteisen en tegelijkertijd binnen het budget van de klant blijven.
 • Trillings- en elektromagnetische interferentie: Onderzoek op nanoniveau is zeer gevoelig voor trillingen en elektromagnetische interferentie. Wegen, verkeer en de aanleg van een nabijgelegen trambaan vormen aanzienlijke uitdagingen. Trillingsdemping en elektromagnetische afscherming zijn cruciaal voor de integriteit van het onderzoek.
 • Vervuilingsminimalisatie: Het minimaliseren van vervuiling door luchtdeeltjes en andere bronnen is altijd een kritische uitdaging bij het ontwerpen van cleanrooms. Dit project is extra uitdagend omdat de transportroute voor chemicaliën en gassen tussen de nieuwe cleanroom en het logistieke gebouw door de aangrenzende bestaande cleanroom heen loopt.
 • Bestaande infrastructuur: Het nieuwe gebouw wordt bovenop bestaande drainage- en stormwaterleidingen gebouwd en bestaande servicetunnels moeten worden aangepast. De nabijheid van het huidige operationele Nanolab, dat ook gevoelig is voor trillingen en elektromagnetische interferentie, maakt het nog ingewikkelder. Het succes van het project hangt af van het behoud van de operationele integriteit van de aangrenzende faciliteiten tijdens de bouw van de nieuwe cleanroom.
 • Stroomvoorziening: Bestaande transformatorruimtes die de omliggende gebouwen van stroom voorzien, moeten tijdens de bouw verplaatst worden en vervolgens in het nieuwe gebouw worden ondergebracht. Dit vereist een zorgvuldige planning om tijdens de overgang een ononderbroken stroomtoevoer naar de bestaande faciliteiten te garanderen.

Installaties op maat

Deerns is verantwoordelijk voor alle installaties, waaronder:

 • Chemische en gassystemen
 • Verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC)
 • Sanitair
 • Waterafvoer
 • Transportinstallaties
 • Brandveiligheid
 • Elektrische systemen
 • Afvalinzameling van chemicaliën en gassen

De cleanroomsystemen winnen warmte terug voor hergebruik in luchtbehandelingsunits en recirculeren proceskoelwater op de campus. De klant streeft naar een DGNB-certificering van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen. Deze classificatie beoordeelt gebouwen op sociaal-culturele en functionele kwaliteit, ecologische kwaliteit, economische kwaliteit, technische kwaliteit en proceskwaliteit.

Hier versterken we de relatie met een gedeelde werkcultuur

Het team van Deerns bestaat uit twintig experts vanuit verschillende disciplines, die zorgen voor een op maat gemaakte oplossing waarmee ze voldoen aan de behoeften van de klant. Door nauw samen te werken met Deense consultants, zorgen we dat het ontwerp voldoet aan lokale voorschriften en normen, wat de haalbaarheid en naleving van het project ten goede komt. Het benutten van deze lokale expertise is van groot belang voor het aanpakken van de unieke locatiespecifieke uitdagingen van dit project.

Let’s talk

Eric Stuiver

Sector Director Electronics

Array