Terug naar insights

Deerns ontvangt Effectory’s World-class Workplace Label

Deerns en Effectory kondigen met trots aan dat Deerns het World-class Workplace Label voor 2024-2025 heeft ontvangen.

Deerns heeft het World-class Workplace onderzoek in gang gezet. Dit meet de mate van betrokkenheid van werknemers en beoordeelt het werkgeverschap van de organisatie als geheel. Het label wordt alleen toegekend aan organisaties die boven een geografische benchmark presteren en is uitsluitend gebaseerd op de feedback van werknemers. De E-NPS (Employee Net Promoter Score) en werkgeverschapscores van Deerns overtreffen de regionale benchmarks.

Hier staan mensen in hun kracht!

Over het binnenhalen van het label zei Tjerk van der Meer (CEO van Deerns): “Onze mensen zijn onze grootste kracht. We stimuleren een open cultuur waarin diversiteit en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Betrokkenheid binnen en tussen onze teams, landen en kantoren stelt onze professionals in staat om op een slimme, productieve en fijne manier samen te werken. We zijn sterk toegewijd aan deze cultuur en blijven luisteren, leren en onze organisatie hierop afstemmen.

Enkele hoogtepunten van onze onderzoeksresultaten zijn:

  1. Een uitzonderlijk hoge score op het gebied van gemeenschapsgevoel (‘erbij horen’) laat zien dat onze werknemers het gevoel van verbinding binnen onze organisatie zeer op prijs stellen. Dit draagt ongetwijfeld bij aan onze algehele tevredenheid en betrokkenheid.
  2. Een verbeterde engagement-score, die nu ruim boven het wereldwijde indexgemiddelde ligt. Dit laat zien dat we een positieve werkomgeving creëren voor iedereen.
  3. Een aanzienlijke stijging van onze E-NPS, met een score van 16! Dit weerspiegelt de tevredenheid en loyaliteit van onze werknemers en plaatst ons ruim boven het wereldwijde indexgemiddelde van 6.

Over World-class Workplace

De benchmarks van Effectory zijn gebaseerd op miljoenen reacties van medewerkers wereldwijd. Organisaties die het keurmerk World-class Workplace hebben ontvangen, weten dus dat hun hoge ranking gestoeld is op een betrouwbare en uitgebreide dataset.

De erkenning van Deerns als World-class Workplace versterkt onze positie als werkgever naar keuze voor zowel huidige als toekomstige medewerkers. We blijven onze uitgebreide personeelsstrategie in al onze kantoren wereldwijd verbeteren, want uiteindelijk zijn het onze mensen die het succes bepalen.