Terug naar insights

Deerns krijgt erkenning als toonaangevend internationaal ingenieursbureau

Deerns is opgenomen in de Top 225 International Design Firm Rankings, gepubliceerd door Engineering News-Record (ENR).

Den Haag, 21 augustus 2023. De ENR-ranglijst voor 2022 weerspiegelt de ontwerpspecifieke exportinkomsten die door een bedrijf zijn gegenereerd vanuit locaties buiten het thuisland in de periode 2020-2021. Deze periode kenmerkt zich door een ongeëvenaarde wereldwijde ontwrichting vanwege Covid19, onzekerheid en een verhoogd in alle marktsectoren.  

Een complexe combinatie van verstorende gebeurtenissen resulteerde in een omgeving die zowel versnelling, verlamming als een ernstige impact kende op operationele activiteiten. Bedrijven verschoven of herschikten hun prioriteiten om de uitdagingen van een wereldwijde schaarste aan producten en materialen aan te kunnen. Deze uitdagingen waren vooral te wijten aan verstoorde toeleveringsketens, politieke instabiliteit en neergaande economieën wereldwijd. 

Deerns heeft meer dan negentig jaar ervaring in engineering en bouwtechnologie, en bleek uniek gepositioneerd om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Innovatie bleek daarbij het belangrijkste middel om de kosten te verminderen op het gebied van materialen en afval. Tegelijkertijd is gestreefd naar het vergroten van de efficiëntie en het behalen of overtreffen van de Net Zero-doelstellingen. 

Te midden van de vele marktuitdagingen in 2021 hebben we een zeer sterke groei gerealiseerd in twee van de vijf kernmarktsectoren waarin we actief zijn. We zagen  met name een forse omzetstijging in datacenters en micro-elektronica. Onze cijfers weerspiegelen de snelle groei in deze kritieke markten, die Deerns wist te overtreffen. 

Kritische projecten in Europa en Zuid-Amerika maken een groot deel uit van de inkomsten van het bedrijf. Deerns heeft vooral goed gepresteerd in Italië. Hier zag Deerns een forse omzetstijging van 2020 tot 2021. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd voor verdere groei in dit land. Ook in Brazilië heeft Deerns goede resultaten geboekt. Hier heeft het een aantal hyperscale datacenterprojecten binnengehaald die gelijktijdig op verschillende locaties zullen worden opgeleverd.  

Twee belangrijke factoren waarmee Deerns zich onderscheidt van zijn concurrenten, zijn de diepgaande technische expertise voor de markten die het bedrijf bedient en de uitgebreide kennis op het terrein van de unieke klanteisen. Technische innovatie is de sleutel tot de oplossingen om hun Net Zero-doelstellingen te behalen en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Dat blijkt dan ook uit het feit dat klanten steeds meer gebruikmaken van deze expertises en de adviesdiensten die dataverwerking, milieu en duurzaamheid integreren. 

Naast de datacenter- en micro-elektronische sectoren werkt Deerns ook samen met grote klanten in het high-end vastgoed, gezondheidszorg, life sciences en luchthavensectoren. Bepaalde sectoren zijn nog aan het herstellen van de impact van Covid19-reisbeperkingen, zoals de luchthavens. De gezonde omzetgroei met dubbele cijfers van de high-end vastgoedmarkt zal naar verwachting stabiel blijven tot 2022, waarbij de meeste inkomsten worden gegenereerd uit de activiteiten in de Europese Unie. Dit betreft Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje. 

Let’s talk

Hillary Erasmus

Group Manager Marketing & Communications

nl