Gezondheidszorg

Toekomstbestendige gezondheidszorg

Door de groeiende welvaart, demografische ontwikkelingen en innovatieve medische technologieën neemt de vraag naar hoogwaardige zorg toe.

Van care naar cure
De toenemende digitalisering leidt tot baanbrekende ontwikkelingen binnen de medische diagnostiek en de behandeling van patiënten met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), big data en digitale zorg. Zo zullen artsen in de toekomst steeds vaker op afstand spreekuur houden, patiënten monitoren en diagnoses stellen. Binnen ziekenhuizen verschuift de focus daarnaast van care naar cure. Een effectief installatieontwerp draagt bij aan een toekomstbestendig, flexibel en duurzaam ziekenhuisgebouw dat toekomstige renovaties, uitbreidingen of veranderende gebruikersbehoeften ondersteunt.

Behandelkamer 3.
In deze behandelkamer spraken Richard en Carol via video voor de tweede keer met hun vruchtbaarheidsspecialist. 

Hoe een ziekenhuis in de toekomst wordtgebruikt, is in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Voor het ontwerp van de nieuwe afdeling voor dagverpleging en het fertiliteitscentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis vormden de begrippen toekomstbestendig, duurzaam en slim het uitgangspunt. Deerns heeft de toekomstbestendige gebouwinstallaties, gegevensinfrastructuur en duurzame energievoorziening zo ontworpen dat de afdelingen en ruimtes eenvoudig kunnen worden aangepast wanneer de gebruiksbehoeften veranderen. Door ontwikkelingen zoals digitale zorg en connected care is de kans groot dat delen van het gebouw in de toekomst minder of niet meer zullen worden gebruikt. Dankzij het flexibele ontwerp van Deerns kan de polikliniek in de toekomst eenvoudig een andere functie krijgen en worden omgebouwd tot een kantoortuin of appartementen voor begeleid wonen. 
Lees case study

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl