Electronics

Toegewijd aan innovatie

Door de hoge innovatiesnelheid, toenemende miniaturisering en samensmelting van technologieën is er steeds meer vraag naar clean technology-faciliteiten. Bij het ontwerpen van nieuwe clean technology-faciliteiten of het renoveren of uitbreiden van bestaande faciliteiten neemt Deerns altijd processen, protocollen en procedures als uitgangspunt. Bovendien zorgt Deerns er tegelijkertijd voor dat de continuïteit, operationele efficiëntie, veiligheid en compliance worden gewaarborgd.

De technische installaties voor gebouwen, nutsvoorzieningen en infrastructuren garanderen een optimale ondersteuning van processen en activiteiten en zorgen ervoor dat wordt voldaan aan de steeds strengere normen en richtlijnen op het gebied van onder andere contaminatie controle.

WaferFab II
Hier wordt de nieuwe generatie wafers
geproduceerd die de wereld draaiende houden

De wereldwijde vraag naar chips die onze moderne technologie aansturen – van smartphones en laptops tot elektrische auto’s en vliegtuigen – neemt sterk toe. Een van de zes grootste producenten van silicium wafers ter wereld gaat een nieuwe, moderne productiefaciliteit bouwen voor de productie van EPI-wafers van 300 mm. Deerns heeft voor dit project eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de nieuwe productielijn, inclusief een schatting van de kosten. Vervolgens zijn alle vereisten vertaald naar een geavanceerd gebouw met geoptimaliseerde logistieke processen. Deze aanpak zorgde ervoor dat de beoogde korte time-to-market kon worden gerealiseerd, zodat snel een bijdrage kon worden geleverd aan het oplossen van het wereldwijde chiptekort.  

Lees case study

Let’s talk innovatie

Erik Renkens

Unit Director Electronics

nl