Electronics

Duurzaam R&D-centrum

Technologische innovaties en product- en procesontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hierdoor worden steeds hogere eisen aan clean technology-faciliteiten gesteld. Afhankelijk van het proces waarvoor de faciliteit wordt gebruikt, moeten talloze factoren zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, trillingen, elektromagnetische compatibiliteit, zuiverheid en/of contaminatie, nauwkeurig worden gecontroleerd en gereguleerd. Toekomstbestendige clean technology-faciliteiten zijn faciliteiten die de huidige en toekomstige processen op een duurzame manier optimaal ondersteunen. In het installatieontwerp moet rekening worden gehouden met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiezuinige installaties, zodat een veilige, aangename en gezonde werkomgeving wordt gecreëerd en technologische ontwikkelingen, zoals de toenemende digitalisering, worden ondersteund.

Cleanroom 2.
In deze
cleanroom ontwikkelt Robert sensoren voor onderzoek naar aardwarmte.
 

De maatschappij als geheel heeft er baat bij als baanbrekend ruimteonderzoek een zo klein mogelijke voetafdruk op aarde heeft. Deerns heeft de cleanrooms voor het nieuwe, toekomstbestendige hoofdkantoor van het Netherlands Institutefor Space Research (SRON) ontworpen. Een belangrijk element van het ontwerp was een duurzame energievoorziening die gebruik en hergebruik van warmte optimaliseert. Een ander belangrijk element was de zeer specifieke cleanroom. In het ontwerp moest rekening worden gehouden met specifieke installaties voor de toe- en afvoer van bijzondere gassen, specialistische luchtreiniging en ultra puur water voor de lithografische processen die SRON gebruikt voor de ontwikkeling van ultragevoelige sensoren. 
Lees case study

Let’s talk

Erik Renkens

Unit Director Electronics

nl