Terug naar insights

Matrix VI Innovation Centre

Het Matrix Innovation Center biedt onderdak aan (startende) bedrijven. Deze bedrijven kunnen daarnaast worden ondersteund met facilitaire diensten en business development. Het Matrix VI-gebouw is bedoeld voor verschillende Life Science-ondernemingen.

Om de benodigde flexibiliteit te bereiken, bestaat de nieuwbouw uit het casco en de inrichting. Standaard voorzieningen die in Life Science-laboratoria nodig zijn, worden voorzien in het casco. Parallel aan het ontwerp van het cascogebouw is er een aantal laboratoriuminrichtingsvarianten ontworpen. Deze kunnen direct geïmplementeerd worden in het cascogebouw en de aangebrachte voorzieningen.

Flexibiliteit en duurzaamheid zijn de twee belangrijkste waarden voor het Matrix VI-gebouw. In het kader van flexibiliteit is de installatieopzet zo ontworpen dat alle hoofdinstallaties zich boven het plafond van de gang bevinden. Van daaruit worden per stramien de voorzieningen het lab of kantoorgebied ingebracht. Elektrotechnisch is er voorzien in verdelers per verdieping waar afdoende vermogen is opgenomen voor de laboratoriumfuncties.

Verder is het gebouw ontworpen met een BREEAM very good duurzaamheidsambitie. Ten tijde van het ontwerp was er voor laboratoria nog geen passende certificering beschikbaar. Daarom is er voor gekozen geen certificaat aan te vragen en te ontwerpen in de geest van BREEAM. Hiervoor is in het ontwerp onder andere een warmte- en koudeopslag (WKO) voorzien. Daarnaast is er een bouwkundige zonwering ontworpen die in het gebouw geïntegreerd is en waarmee energie bespaard wordt.

Deerns is begonnen met een haalbaarheidsonderzoek. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd en is de haalbaarheid van het project op technisch en financieel vlak bewezen. Vervolgens hebben we het voorontwerp -light (VO) gemaakt. Hierin zijn alle technische ontwerpkeuzen gemaakt. Daarna heeft Deerns met BIM (met Revit) het definitief ontwerp (DO) en het bestek gemaakt. Tevens heeft Deerns de aanbesteding begeleid en was Deerns verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de uitvoering.